Het heeft goed gesmaakt … aan tafel met het bestuur

 
Op 6 februari schoven 15 HAGRO vertegenwoordigers / huisartsen met het kringbestuur aan tafel bij het nieuwe Van der Valk in Zwolle. We hebben genoten van goed eten en goed gesprek - en na afloop waren we het erover eens: dit smaakt naar meer! …

Social Media (niet zo uw ding … ), landelijke besluiten LHV (daar wilt u iets van vinden), (on)zichtbaarheid in regionale media, actiebereidheid, en meer …

Een verslag van de inbreng vanuit uw HAGRO vertegenwoordigers vindt u hier.

Wij gaan met uw input aan de slag!