Het roer moet om (Han Mulder)

 
Het roer moet om (Han Mulder)
Een groep huisartsen heeft onder het motto ‘Het roer moet om!’ een manifest geformuleerd, waarin ze eisen dat politiek en verzekeraars een andere koers varen. Ze vragen om werkelijke samenwerking, op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. De LHV steunt het pleidooi van deze huisartsen.

Het manifest is op 11 maart jl. gepubliceerd op www.hetroermoetom.nu  om door huisartsen en sympathisanten ondertekend te kunnen worden.

Noodklok
De huisartsen zeggen namens honderden collega’s in hun regio’s de noodklok te luiden ‘over de geëxplodeerde zorgbureaucratie, over een bejegening door de zorgverzekeraars gebaseerd op wantrouwen en op de wettelijk opgelegde onmacht tegenover de vier grote verzekeraars’.

Verschillende koers
Volgens het manifest varen de politiek en zorgverzekeraars een verkeerde koers, waardoor de cruciale rol van de huisarts in de eerstelijnszorg in gevaar komt. De bezorgde huisartsen eisen nu dat politiek en verzekeraars het roer omgooien: huisartsen moeten in staat gesteld worden op gelijkwaardige wijze onderhandelingen met zorgverzekeraars aan te gaan. En samenwerking moet primair gebaseerd zijn op vertrouwen in hun medische deskundigheid.

LHV ondersteunt manifest
Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV: 'De LHV begrijpt deze spontane actie van bezorgde huisartsen heel goed en ondersteunt hun pleidooi. Wij delen hun zorgen, ook wij vinden dat het anders moet. Regionale samenwerking en afspraken tussen zorgverzekeraars en huisartsen moeten mogelijk zijn, evenals meerjarige contracten. Daarvoor is niet alleen de medewerking van zorgverzekeraars nodig. De politiek lijkt zich gelukkig al te realiseren dat wet- en regelgeving wellicht aangepast moet worden.’