Houdt u een lijst bij van patiënten met een verdachte (bloed)uitslag?

(Anne Driessen)
 
Houdt u een lijst bij van patiënten met een verdachte (bloed)uitslag?
Op de website staan zowel het jaarverslag 2013 als een samenvatting hiervan van de klachtencommissie. Er zijn 33 cases kort uitgewerkt, waar zowel huisartsen als assistentes wat van zouden kunnen opsteken. Tip: Bespreek tijdens een praktijkoverleg een casus! Is een goede gang van zaken in soortgelijke situaties bij u op de praktijk geborgd?

De klachtenregeling heeft als hoofddoel het scheppen van een mogelijkheid voor herstel van de relatie tussen huisarts en patiënt. Het beleid is erop gericht dat de klacht in eerste instantie wordt besproken c.q. opgelost tussen klager en aangeklaagde. Daarnaast is het beleid gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg.