Huisartsen kunnen ook bij Jeugdwet doorverwijzen

 
Huisartsen kunnen ook bij Jeugdwet doorverwijzen
De handreiking voor gemeenten voor de inkoop van jeugdhulp wordt aangepast. Huisartsen kunnen ook onder de nieuwe Jeugdwet in 2015 gewoon doorverwijzen naar tweedelijnszorg. Begin dit jaar publiceerde de VNG een handreiking voor gemeenten voor de inkoop van jeugdhulp.

Kamerlid Keijzer las in die handreiking dat alleen de sociale wijkteams mogen doorverwijzen naar tweedelijnsaanbieders. Als een huisarts dit op eigen houtje zou doen, wordt de zorg niet vergoed. Tijdens de Kamerbehandeling van de wet heeft Van Rijn gezegd dat gemeenten een verwijzing door een huisarts niet mogen weigeren. Hij zorgt ervoor dat de handreiking wordt aangepast.