Invullen GGZ-enquête oogst landelijk effect met debat in Tweede Kamer

 
Invullen GGZ-enquête oogst landelijk effect met debat in Tweede Kamer
In mei van dit jaar zette de LHV de vierde GGZ-enquête onder huisartsen uit. De resultaten zijn onlangs via de media naar buiten gebracht. Zie ook een artikel over dit onderwerp in De Dokter van 7 juli. Wat laten de onderzoeksresultaten zien?

Hieronder een terugkoppeling voor de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal.

Overeenkomsten kring - landelijk
De grootste gemelde problemen in de regio zijn gelijk aan de grootste problemen landelijk: de wachttijden in de gespecialiseerde GGZ en de toename van patiënten met klachten van psychische aard in de eigen praktijk. Ook de zwaarte van de klachten is toegenomen. Bij de POH-GGZ ontstaan wachttijden.

De LHV heeft geconstateerd dat de problemen na de transitie van 2015 aanhouden en toenemen. Dat is zorgelijk. Daarom heeft de LHV met GGZ Nederland het voortouw genomen om verzekeraars en de politiek te benaderen voor concrete oplossingen. Zeker met het oog op de verkiezingen in 2017 is dit het moment om aan de bel te trekken. 

Verschillen kring - landelijk
Een opvallend verschil tussen het landelijke beeld en het beeld in de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal is vooral te vinden bij de inzet van de POH-GGZ. In de kring heeft het overgrote deel een SPV’er als POH-GGZ (71 % versus 56 % landelijk), terwijl landelijk ook vaak een psycholoog wordt ingezet.
Verder wordt het dienstverband landelijk vaak afgenomen via een zorggroep (24 % versus 2 % in de kring), terwijl in de kring detachering via een GGZ-instelling juist hoog scoort (46 % versus 31 % landelijk). Ten slotte valt op dat de inzet van consultatiegelden achterloopt bij het landelijk gebruik (36 % versus 51 % landelijk).

Debat in Tweede Kamer

De verspreiding van de onderzoeksresultaten heeft snel geleid tot een brief van de minister over deze problematiek (28 juni). Hierin geeft de minister aan wat zij op korte termijn met partijen hoopt te bereiken. De brief is op 13 juli aanleiding geweest tot een debat in de Tweede Kamer. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief is de uitkomst van het debat nog niet bekend. 

Het bestuur is blij dat de resultaten van de enquête landelijk effect hebben gesorteerd. We danken u daarom hartelijk voor uw bijdrage, ook in de toekomst rekenen we graag weer op u!

(Auteur: Astrid Jansen Holleboom)