ELV: Kan een ziekenhuis een patiënt van mij zomaar ergens plaatsen bij ontslag?

 
ELV: Kan een ziekenhuis een patiënt van mij zomaar ergens plaatsen bij ontslag?
Het is juist dat ziekenhuizen bij ontslag van een patiënt hem/haar op een ELV-bed kunnen plaatsen. Dat staat omschreven in het afwegingsinstrument 2.0, dat van toepassing is op ELV. Maar daarmee is niet alles gezegd.

In juni 2015 heeft de IGZ een rapport verspreid met richtlijnen over de manier waarop kwetsbare ouderen vanuit een ziekenhuis naar de volgende zorgverlener moeten worden overgedragen. U vindt het rapport hier. Vooral pagina 21 van paragraaf 3.2 is van belang. U moet tijdig worden geïnformeerd en voldoende informatie krijgen om de zorg te kunnen voortzetten. In dat proces van afstemming kunt u natuurlijk uw mening laten meewegen. Het lijkt nog beter om op voorhand met het ziekenhuis af te spreken hoe het proces in gezamenlijkheid kan worden vormgegeven.