Korte terugblik ALV’s november 2021

 
Korte terugblik ALV’s november 2021
Voordat de coronacijfers weer extreem begonnen te stijgen, hadden we de ALV’s in de regio’s gelukkig al ingepland. We kijken terug op een goede ALV met een mooie opkomst in Dedemsvaart op 1 november, waarbij we genoten van een heerlijk diner. Ook de ALV met diner op 9 november in Zwolle was zeer geslaagd. Een kort verslag van de uitkomsten.

Bestuurlijke bezetting
Astrid Jansen Holleboom heeft helaas besloten het kringbestuur te verlaten. Haar focus lag de laatste jaren vooral op de onderwerpen ELV, ouderenzorg en jeugdzorg. Verder heeft zij goed de verbinding weten te leggen tussen de LHV-kring, Charis en de regioraad Vechtdal.

Jan Willem Wennemars neemt de penningmeestersfunctie over van Lenneke van Montfort. Als waarnemend huisarts, voornamelijk in de regio Vechtdal, zal hij de linking pin zijn tussen het kringbestuur en de regio Vechtdal. De leden hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming tot penningmeester.

Verder hebben de leden hebben unaniem ingestemd met de herbenoeming van Mark Pul tot voorzitter gedurende de looptijd van het Move-traject.

Contractering Zilveren Kruis
De aanwezige leden zijn bijgepraat over het moeizame proces rondom de contractafspraken met Zilveren Kruis. Daarover hebben we u in diverse nieuwsberichten op de hoogte gehouden. Over de contractering is een ledenraadpleging uitgezet. Wij vragen u deze enquête zo uitgebreid mogelijk in te vullen.

Begroting 2022
De begroting voor 2022 is vastgesteld. Vanwege onduidelijkheid over de financiering en de beschikbaarheid van resterende gelden na invoering van Move, stemden de leden in met het aanhouden van scenario 1 voor de contributie voor 2022 (100% contributie). Blijkt de komende maanden dat de resterende gelden na een jaar overgaan naar de LHV, dan wordt slechts 50% van de contributie (scenario 2) in rekening gebracht. Reden om nu instemming te vragen voor scenario 1, is dat we bij verlaging van het contributiebedrag geen nieuwe ALV bijeen hoeven te roepen (bij verhoging van het bedrag is dit wel een verplichting).

Inmiddels is bekend dat de kringgelden waarschijnlijk beschikbaar blijven tot 1 januari 2026. Is dit inderdaad het geval, dan houden we de 100% contributie in principe ook aan voor volgend jaar.

Move
Voor wat betreft Move stemden de leden in met het voorstel van het bestuur om de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal om te zetten naar de afdeling Zwolle/Flevo/Vechtdal. Ook met de wens te fuseren met de LHV is ingestemd. Verder werd positief gereageerd op het voorstel om de ambassadeurs vanuit het bestuur in te zetten binnen de coöperaties/vereniging (voor Vechtdal mogelijk binnen de regioraad in plaats van binnen Charis) en binnen Medrie. Het bestuur werkt een plan uit en legt dit voor aan de leden. Zoals het zich laat aanzien, zal de landelijke LHV instemmen met het plan de nieuwe afdeling hetzelfde gebied als de huidige kring te laten houden.

Wtza
Het bestuur heeft besloten een brief naar minister De Jonge te sturen over de Wtza, in de hoop invoering van de nieuwe wetgeving voor huisartsen te voorkomen. De brief is, na ondertekening door Medrie, Charis, HRZ en HCF, inmiddels toegevoegd aan de Kamerbrief, is ons gemeld.

Covid-19
Uiteraard is gesproken over de oplopende besmettingscijfers. Het beleid van de LHV is dat er geen rol voor de huisarts is belegd in het vaccinatieproces van de patiënten (buiten mogelijk het selecteren van patiëntgroepen). Als wij als huisartsen (en ons ondersteunend personeel) gevaccineerd worden in het ziekenhuis, dan is daar wellicht extra mankracht voor nodig. Mogelijk gaan we een beroep doen op uw inzet. Zodra dit aan de orde is, komen we hier bij u op terug.

- Jan Willem Wennemars -