Kringcontributie 2022 vastgesteld

 
Kringcontributie 2022 vastgesteld
Tijdens de algemene ledenvergaderingen op 1 november (regio Vechtdal) en 9 november (regio Zwolle en Flevo) is de kringcontributie voor 2022 vastgesteld.

Scenario 1 en 2
In het kader van de ontwikkelingen rondom MOVE-IT (Modernisering Vereniging) zijn twee scenario’s voorgelegd: scenario 1 betrof 100% contributie en scenario 2 betrof 50% contributie.

Omdat tijdens de ALV’s nog niet bekend was hoelang de beschikbare reserves beschikbaar zouden blijven voor deze regio, zijn de genoemde twee scenario’s voorgesteld. De leden stemden in met scenario 1 als de gelden meerdere jaren voor de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal of straks de afdeling Zwolle/Flevo/Vechtdal beschikbaar zouden blijven. Voor scenario 2 zou worden gekozen als de beschikbare gelden slechts zeer beperkt beschikbaar zouden blijven voor de kring/afdeling.

Besluitvorming en contributiebedrag
In de nieuwe statuten is opgenomen dat de resterende reserves beschikbaar blijven tot 2026. Daarom heeft het bestuur besloten in 2022 te kiezen voor scenario 1 (100% contributie). De contributie bedraagt voor 2022 maximaal € 390,64.

Contributienota
Naar verwachting ontvangt u rond februari/maart een factuur voor deze kringcontributie, tegelijk met de inning van de LHV-contributie.


Portefeuillehouder: Jan Willem Wennemars