Kringcontributie en factuur 2015 (Mark Pul)

 
Kringcontributie en factuur 2015 (Mark Pul)
De contributie 2015 is vastgesteld tijdens de ALV van 27 november jl. De contributie bedraagt maximaal € 450 voor alle huisartsen. Besloten is te werken met omrekenfactoren.

Voor het exacte bedrag aan kringcontributie in uw situatie verwijzen wij u graag naar onze website.

Wijziging wijze van inning contributie

LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal gaat vanaf dit jaar (gelijk aan de LHV) de jaarlijkse kringcontributiefactuur zoveel mogelijk per e-mail versturen. Voor de uitvoering hiervan is het bedrijf AcceptEmail ingeschakeld. Met de link in de factuur kunt u online (via Ideal) betalen. Wij verwachten dat deze werkwijze voor u tot betaalgemak leidt. Een ander voordeel is dat een dubbele betaling niet meer mogelijk is. Voor leden die via een automatische incasso betalen verandert er niets. Van enkele leden hebben wij geen emailadres. Deze leden ontvangen de factuur per post.

Wij rekenen op uw contributiebijdrage zodat LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal haar ambities kan blijven waarmaken in het belang van ons aller werk als huisarts.