LHV 2022: verbetering werkwijze en inrichting LHV

 
LHV 2022: verbetering werkwijze en inrichting LHV
De huidige veranderingen in de huisartsenzorg vragen aanpassingsvermogen van de LHV, om goed te blijven aansluiten bij de verwachtingen en behoeften van de huisartsen die wij vertegenwoordigen. Eind vorig jaar is daartoe het project LHV2022 gestart, waarbij onze kring actief betrokken is. Vijf werkgroepen zijn aan de slag gegaan met de opdracht na te denken over verbeteringen in de werkwijze en inrichting van de LHV. Afgelopen dinsdag 19 januari presenteerden de werkgroepen hun bevindingen en vond een brede discussie plaats.

Zo’n zestig vertegenwoordigers van de huisartsenkringen – leden van werkgroepen, bestuur, directie, OR en regiomanagement kwamen in Houten bijeen. Vanuit het LHV-bureau Noord-Nederland heeft Erik Dijkstra zitting in de werkgroep Rollen en Samenwerking, Edward Knol in de werkgroep Vereniging. Verder waren de OR en het kringbestuur tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd door respectievelijk Heidi van der Ploeg en Lenneke van Montfort. Hieronder een kort verslag.

Presentatie werkgroepen
In de ochtend kwamen de werkgroepen Positionering (waar staat de LHV voor), Rollen & Samenwerking (welke rol neem je in, hoe geef je samenwerking vorm) en Dienstverlening aan bod.  De uitwerking van de werkgroep Positionering sloot nauw aan bij de kernwaarden van de huisartsenzorg. Bij Rollen en Samenwerking werd de nadruk gelegd op meer (regionale) samenwerking en verbinding tussen huisartsenorganisaties. De wens werd geuit weer een club voor huisartsen te zijn en niet een diversiteit aan verschillende organisaties. De identiteit van de LHV dient daarbij wel duidelijk naar voren te komen. De werkgroep Dienstverlening heeft mogelijkheden verkend voor een meer modulaire aanpak. Als je als lid meer nodig hebt, kun je dat aangeven en zou daar een combinatie met het lidmaatschap van gemaakt kunnen worden.

Naar een vernieuwde verenigingsinrichting
’s Middags spitste de discussie zich toe op de vereniging. De werkgroep had een brede weergave aan mogelijkheden verzameld. De kern van de vereniging ligt in het binden, opiniëren en besluiten. Deze drie taken gelden zowel op landelijk als regionaal niveau en voor alle leden. Binnen de leden kan onderscheid worden gemaakt naar doelgroep (praktijkhouder, apotheekhoudend huisarts, waarnemer, hid, aios, etc.). Het is van belang dat de LHV herkenbaar is voor de doelgroepen (tijdens de bijeenkomst ‘bloedgroepen’ genoemd) en herkenbaar is voor de regio. Veel verbetering valt te halen bij de opinievorming. Hoe zorg je ervoor dat niet alleen een kleine groep ingevoerde huisartsen, maar een brede groep betrokkenheid heeft bij verschillende onderwerpen. Ook een projectmatige aanpak zou hierbij helpen. Hoe een en ander moet worden uitgewerkt in de bureau-organisatie (vijfde werkgroep), volgt na de uitwerking van de vereniging. 

Verdere uitwerking nodig
Tijdens de dag kwamen zeer veel onderwerpen aan de orde. Duidelijk werd dat er wel een richting valt af te leiden uit de discussie. Een richting die meer gericht is op samenwerking, verbinding en herkenbaarheid voor de regio en de ‘bloedgroepen’. Gegeven is wel dat er zeker meer uitwerking nodig is om goed te kunnen bepalen wat dit betekent voor de vereniging en de organisatie. Desalniettemin is er een goede start gemaakt met een verbeterslag voor de LHV. Projectleider Dafir Kramer beëindigde de dag met een citaat van Winston Churchill: “Now this is not the end. It’s not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” Oftewel: er is nog veel werk aan de winkel!(Auteur: Lenneke van Montfort)