LHV meldpunt hulpmiddelenbeleid ZK online! Declareren Toekomstbestendige huisartsenzorg per 2021

 
Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander hulpmiddelen inkoopbeleid voeren. De levering van Diabetes-, Incontinentie- (inclusief katheters), Stoma-, Verbandmiddelen en Voedingspreparaten (kortweg DISVV) wordt ondergebracht bij landelijk leverende groothandels, en niet meer bij apotheken.

Het LHV 7 Kringen overlegteam heeft al in een vroeg stadium, samen met InEen, haar zorgen geuit over de verwachte negatieve effecten van dit beleid op de kwaliteit van zorg (met name in spoedsituaties), het extra werk i.v.m. vragen en de toegenomen administratieve lasten. Ook de wijziging bij selectief (budget) polissen waarbij DISVV hulpmiddelen slechts door één aanbieder per hulpmiddel geleverd mag worden en extramurale farmaceutische zorg via online apotheken, baart ons veel zorgen.

Uit het hele land ontvangen we inmiddels protesten van huisartsen tegen dit beleid. Waarmee lokale structuren worden afgebroken, patiënten in verwarring worden gebracht, extra werk en extra administratieve lasten worden veroorzaakt voor huisartsen. Ondanks diverse gesprekken en brieven (o.a. vanuit KNMP, LHV, InEen en V&VN) houdt Zilveren Kruis helaas nog vast aan dit beleid.

LHV meldpunt hulpmiddelenbeleid Zilveren Kruis online beschikbaar!
Het LHV 7 Kringen overlegteam heeft daarom een meldpunt ingericht om de eerste zes maanden in 2021 jullie signalen te ontvangen, te bundelen en te delen met Zilveren Kruis om aan te geven waar reparatie nodig is. Dit meldpunt is vanaf 17 december 2020 beschikbaar en Zilveren Kruis is hiervan op de hoogte. Je kunt het vinden via: https://hetroergaatom.lhv.nl/hulpmiddelen-zilveren-kruis-groothandels-ipv-apotheek

Het kost circa 2 minuten om het online formulier in te vullen waarbij je zowel een klacht als een goed voorbeeld kan registeren. We verzamelen alle meldingen gedurende zes maanden. Vervolgens analyseren en publiceren we de uitkomst via onze Kring nieuwsbrieven en bespreken dit met Zilveren Kruis. Gedurende de eerste zes maanden van 2021 kun je de link zo vaak invullen als je nodig vindt.  We roepen je op om alle gevallen te melden. Met deze meldingen kunnen we, samen met andere partners, Zilveren Kruis hopelijk overtuigen om dit beleid alsnog aan te passen.

Declareren Toekomstbestendige huisartsenzorg per 2021
Via onze nieuwsbericht van 30 oktober jl. informeerden we jullie over de gemaakte afspraken voor het individuele huisartsencontract 2020-2021 met Zilveren Kruis.

Het is inmiddels niet meer mogelijk om via het aanvinken van JA in het zorgverlenersportaal van Zilveren Kruis aan te geven dat je wilt deelnemen aan de afspraak Toekomstbestendige huisartsenzorg. Het blijft wel mogelijk om bij je regio-organisatie aan te geven dat je mee wilt doen aan deze afspraak.

Nadat alle informatie is opgehaald bij huisartsen maakt de regio-organisatie afspraken met Zilveren Kruis over doelstellingen, ondersteuning en resultaatmeting (KPI) daarbij. Dit wordt vastgelegd in een regionale afspraak die goedgekeurd wordt door Zilveren Kruis. Vervolgens geeft de regio-organisatie aan Zilveren Kruis door welke huisartsen meedoen. Deze huisartsen ontvangen vervolgens van Zilveren Kruis een e-mail met de informatie dat declareren mogelijk is. Zolang je, als huisarts, op de deelnemerslijst van de regio-organisatie staat, ook als je eerder niets of NEE hebt aangevinkt in het zorgverlenersportaal, ontvang je deze e-mail van Zilveren Kruis.

Als je in 2021 de nieuwe prestatie wilt declareren, gebruik dan de declaratiecode die je van Zilveren Kruis per e-mail zult ontvangen. Dit is een code per kwartaal voor je ingeschreven patiënten. Deze staat los van het inschrijftarief en kan gedurende het gehele kwartaal worden gedeclareerd. Het heeft uiteraard de voorkeur om de regionale afspraak zo snel mogelijk af te ronden, zodat er in 2021 door huisartspraktijken gedeclareerd en gestart kan worden met de uitvoering van de gekozen doelstelling.

Mocht het tot stand komen van deze regionale afspraak tot problemen of vertraging leiden, dan horen we dat graag. We brengen dit dan, samen met InEen, onder de aandacht bij Zilveren Kruis met het verzoek om tot een spoedige gedragen besluitvorming te komen.

We wensen jullie alvast prettige feestdagen.


Mede namens de 7 Kringvoorzitters,
Mark Pul, voorzitter