LSP: patiënt (en u) aan zet …

(Edward Knol)
 
LSP: patiënt (en u) aan zet …
Deze maand is LSP communicatiemaand … " Zo hebt u recent kunnen lezen in een mailing die u vanuit Medrie heeft ontvangen. Dan kan de kring natuurlijk niet achterblijven … Ongeacht uw persoonlijke voorkeuren of weerstanden m.b.t. het LSP is de stand van zaken dat de OZIS koppelingen met ingang van 1 januari 2015 zullen worden stopgezet binnen de Medrie regio.

Dit betekent dat vanaf dat moment de gegevens uit patiëntendossiers en medicatiedossiers van/voor uw patiënten op de huisartsenpost (of dienstapotheek) niet meer zijn op te vragen tenzij uw patiënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven (Opt-in). De toegezegde publiciteit vanuit de overheid lijkt - na een korte campagne in het voorjaar - helaas niet veel verder te reiken dan het aanbieden van flyers en folders m.b.t. www.ikgeeftoestemming.nl. Daarom beschrijft de recente mailing vanuit Medrie een aantal stappen die Medrie inzet en die u zelf kunt zetten om het proces van Opt-in te faciliteren.

Maar, vraagt u zich af: als mijn patiënten toestemming hebben gegeven, is eea dan ook daadwerkelijk geregeld wanneer een patiënt van mij / van u op de huisartsenpost of bij de dienstapotheek komt? Jazeker. U zult straks met uw UZI-pas moeten inloggen wanneer u dienst heeft op de post. Wanneer u vervolgens in Callmanager werkt ziet u een icoontje dat voor deze patiënt een elektronisch dossier beschikbaar is. Deze kunt u vervolgens “ophalen” en inzien. Recent heb ik (en een aantal andere collega’s) dit voor enkele van mijn eigen “ge-Opt-in-de” patiënten getest op HAP Zwolle – en ik kan u bevestigen: het werkt! Maar mocht u er toch niet uitkomen of tegen storingen aanlopen overleg dan even met de postassistente. Zij kan u verder helpen of een eventuele storing melden aan de ICT-ers van Medrie (ICT@medrie.nl).

 Als gezegd, de keuze voor het gebruik is uiteindelijk aan de patiënt (en aan u), maar er ligt in elk geval de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de infrastructuur beschikbaar is, veilig is en werkbaar is. Binnen de Medrie regio is dit voor u geregeld. Nu is de patiënt (en u) aan zet!