LSP in regio Zwolle/Flevoland uit de startblokken: alleen! uitwisseling tussen eigen HA en HAP

Han Mulder
 
Vorige week dinsdag is in de landelijke ledenraadvergadering een beslissing genomen over het LSP (landelijk schakelpunt). Voor deze geanimeerde vergadering had de nationale pers zich verzameld bij de Domus in Utrecht alwaar de LHV Ledenraad samenkwam. De uitkomst was dat de LHV het convenant LSP steunt en nu dus definitief de startblokken verlaat. Inmiddels is 65% van de huisartspraktijken in een vergevorderd stadium van aansluiting. Ook in onze regio.

Kijk maar eens op de site: doet mijn zorgverlener mee?

Het besluit zal ervoor zorgen dat het reeds jaren voortslepende dossier LSP een meer dan theoretische betekenis zal krijgen. OZIS verdwijnt voor het einde van dit jaar en dat betekent dat het LSP uitwisselingssysteem als enige communicatiesysteem, behoudens papier, tussen huisarts en HAP overblijft. Hoewel elke huisarts vrij is om mee doen, is de consequentie dat hij geen verslag meer krijgt van de huisartsenpost, als hij zich niet heeft aangesloten. Verder zal een dienstdoende HAP-arts zich niet op de hoogte kunnen stellen van de medische omstandigheden van zijn patiënten op de HAP.

Een belangrijk punt kan niet genoeg worden benadrukt: Het enige waar de patiënt gevraagd wordt toestemming voor te geven, is de uitwisseling van zijn medische gegevens tussen de lokale huisartsenpost en zijn huisarts. Dus niet met andere zorginstanties als SEH en ook niet met andere zorgverleners zoals specialisten of andere niet-huisartsen. Verder zal het systeem over 3 jaar worden geëvalueerd met de mogelijkheid om alsnog uit het LSP te stappen als het niet naar verwachting functioneert. Dit zijn o.a. punten die de LHV heeft bereikt. Als in de toekomst voorstellen komen om medische gegevens met andere zorgverleners te gaan delen, dan zal de patiënt hiervoor opnieuw toestemming moeten geven.

Tevens is tijdens “the final discussion” in Utrecht ook duidelijk geformuleerd dat de Opt-in procedure niet bij elke patiënt nodig of zinvol is. Ruwweg wordt gesteld dat het interessant is voor de populatie die nu ook de griepspuit krijgt. Verder voor patiënten met een chronische ziekte en/of polyfarmacie.

Er zijn diverse mogelijkheden om uw patiënten te informeren over het LSP. Bijvoorbeeld door een voorlichtingsfilm of door de patiënten infosite VZVZ . Toestemming kunt u vragen tijdens een consult, tijdens een campagne als de griepspuit, de toestemmingswebsite of door actieve benadering. Over deze laatste mogelijkheid is de Kring en de voor de HAP verantwoordelijke Medrie organisatie aan het nadenken om te zien of dit op een collectieve wijze kan worden gefaciliteerd.

Verder is het goed om te weten dat er een financiële compensatie tegenover staat. Lees hier meer over de compensatie.

Alhoewel het LSP als een donderwolk boven huisartsenland leek te hangen worden de voordelen ook langzaam duidelijk. Een veilige en effectieve manier waar het gaat om uitwisseling van gegevens tussen de huisartsenpost en huisarts van complexe zorgpatiënten. Een goede vervanger van het verouderde en onveilige OZIS, mits de randvoorwaarden goed gecontroleerd worden en andere partijen er niet mee op de loop gaan. Mocht dit toch het geval blijken dan trekt u als dossierhouder gewoon weer de stekker eruit.

Direct op de hoogte blijven van nieuws van de Kring over media of actuele ontwikkelingen: volg ons op twitter.