Maak uw BIG-nummer bekend

 
Maak uw BIG-nummer bekend
De Rijksoverheid heeft in 2020 regels gepubliceerd voor het bekendmaken van BIG-nummers door artsen. De coronacrisis heeft weliswaar voor uitstel van handhaving van deze regels gezorgd, maar we informeren u graag over wat er is vastgesteld en wat de gevolgen zijn.

Wat is het doel van de regeling? 
De overheid wil burgers een eenvoudige mogelijkheid geven de kwalificaties van artsen te vinden. Zo zou het eenvoudiger moeten worden bevoegde van onbevoegde artsen te onderscheiden. De enige bron hiervoor is het BIG-register. Om het zoeken te vereenvoudigen, wil de Rijksoverheid dat artsen hun BIG-nummer melden in hun communicatie naar burgers.

Minimale aanpassingen
De vorige regeling hiervoor is gesneuveld op administratieve lasten. De nieuwe regeling bevat de volgende drie verplichtingen:

  1. Artsen moeten hun BIG-nummer melden als patiënten daarom vragen.
  2. Op de website van de arts of zijn/haar werkgever moet bij de arts het BIG-nummer worden vermeld.
  3. De arts moet zijn/haar BIG-nummer vermelden in e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden. (U hoeft het nummer dus niet te vermelden op facturen en in brieven op papier.)

Wanneer gaat de regeling in?
In de communicatie van de Rijksoverheid staat dat de regeling per 1 januari 2021 ingaat, maar door corona is er uitstel van handhaving. Dat besluit is nog steeds van toepassing. Omdat de regeling al is ingegaan, kunt u de verplichtingen alvast doorvoeren op uw website en in uw e-mailberichten.

 
Portefeuillehouder: Mark Pul