Mentor-menteeprogramma

 
Mentor-menteeprogramma
In het kader van de continuïteit van de huisartsenzorg en in navolging van het succesvolle programma in Oost-Nederland, gaan we op korte termijn ook in onze kring van start met een mentor-menteeprogramma. Idee van het programma is dat enthousiaste, meer ervaren huisartsen (mentoren) een tijdje vrijwillig ‘oplopen’ met jongere, minder ervaren collega’s (mentees).

Op deze manier kunnen ervaringen met alle aspecten van het huisartsenvak met elkaar worden gedeeld, met als doel om van elkaar te leren. Het programma heeft een duidelijk begin en eind, en een maximale duur van negen maanden.

Wat komt er aan bod in het programma?
Tijdens het programma kunnen vraagstukken aan bod komen die zowel de professionele als de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers ondersteunen. Denkt u bij professionele ontwikkeling aan loopbaanvragen, samenwerking met partners, wel of geen eigen praktijk starten, praktijkmanagement, oriëntatie op een bestuursfunctie, reflectie op en evaluatie van het eigen functioneren, etc. Bij ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling kunt u denken aan carrièreplanning, nascholing, etc.

Begeleiding door een procesfacilitator
Een procesfacilitator begeleidt de deelnemende huisartsen tijdens het traject. Hij of zij verzorgt een korte training voor de mentoren voorafgaand aan het programma. Daarnaast zorgt de procesfacilitator voor het koppelen van mentoren en mentees – onder andere op basis van de interesses van de huisartsen die zich aanmelden. Het bestuur van de kring heeft in het programma geen inhoudelijke rol en wordt ook niet op de hoogte gebracht van wat in de trajecten wordt besproken.

Promotie voor de regio
Het aanbieden van dit programma in de kring kan eraan bijdragen dat onze regio voor huisartsen aantrekkelijker wordt als vestigingsgebied. Met het overdragen van (regionale) kennis promoten de mentoren de regio indirect. Ook kan het programma basisartsen interesseren voor de huisartsenopleiding in onze kring.

Oproep mentoren en mentees
Binnenkort volgt de oproep voor mentoren en mentees om zich voor het programma aan te melden. Vragen over het programma kunt u stellen via huisartsenkringzfv@lhv.nl.


Portefeuillehouder: Mark Pul