Modernisering van de LHV

 
Modernisering van de LHV
Na het goedkeuren van het voorstel van de projectgroep Modernisering Vereniging (MOVE) op 9 maart jl. wordt nu gestart met het vervolgproject MOVE-IT (Implementatie Traject) om de vereniging te begeleiden naar het nieuwe verenigingsmodel. De stand van zaken in het kort.

De ledenraad heeft met deze goedkeuring aangeven dat het voorstel van MOVE  een sluitend antwoord is op de vraag om te komen met een nieuw verenigingsmodel dat voldoet aan de in 2019 vastgestelde visie met als randvoorwaarden:

  1. Gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden
  2. Een herkenbare, benaderbare en betekenisvolle vereniging voor alle huisartsen
  3. Samenwerking met andere huisartsenorganisaties

Van MOVE naar MOVE-IT

Als afgevaardigden van de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal hebben wij ons onthouden van stemming. Ook in de laatste ledenraad van 27 mei jl. hebben we aangegeven dat het tempo van invoering onzes inziens te hoog ligt. Ook de ruimte voor het invullen van deze vernieuwing is aangekaart en door het landelijk bestuur bevestigd. Het is nu van belang om zelf een goede invulling te geven. Ook wij zijn voor een sterke en wendbare vereniging, maar willen wel dat de LHV-leden invloed houden en dat de inrichting past bij onze manier van werken. Het is van belang goede binding te houden met de LHV, voor een sterke huisartsenzorg in ons eigen gebied. MOVE-IT
Voor de uitvoering is in Noord-Nederland gekozen voor de inzet van verkenners. Vanuit Zwolle/Flevo/Vechtdal zullen Mark Pul en Jan Willem Wennemars zich gaan inzetten voor de verdere vormgeving van MOVE-IT.  De verkenners gaan o.a. onderzoeken hoe de werkgebieden het beste kunnen worden ingericht. Het streven is om dat voor het eind van jaar duidelijk te krijgen. We houden u op de hoogte. 

LHV-ledenplein
Via het LHV-ledenplein kunnen alle huisartsen het MOVE-webinar blijven terugkijken, (nieuwe) verhalen uit verschillende regio’s lezen en discussies voeren. De landelijke MOVE-IT-werkgroep komt snel op de lijn bij de kringen en de leden om vervolgstappen te zetten, met als start het toewerken naar een nieuwe afdelingsstructuur.

Portefeuillehouder: Mark Pul