Nieuwe datum ‘meet & greet’-kringbarbecue: 9 september a.s.

 
Nieuwe datum ‘meet & greet’-kringbarbecue: 9 september a.s.
In de hoop/verwachting dat we in het najaar weer min of meer als vanouds samen kunnen komen en volop kunnen ‘meeten & greeten’, stellen we de geplande zomerbarbecue van 1 juli uit en maken we er een najaarsbarbecue van op donderdag 9 september a.s., met daaraan voorafgaand een informele themabijeenkomst (aanvang 17.30 uur). Zet u de meeting alvast in uw agenda?