Nieuwe rekentool POH-S

 
Nieuwe rekentool POH-S
Zilveren Kruis heeft voor de POH-S een nieuwe rekentool ontwikkeld. Er kwam heel wat bij kijken –handleidingen, webinars en nieuwe rekenregels – om de tool te leren kennen. Het overlegteam Zilveren Kruis is van mening dat de nieuwe methodiek niet uitblinkt in duidelijkheid en ook niet in vereenvoudiging. In feite was het een snel antwoord op een belofte om niet alle financiering van POH-S overboord te zetten.

Graag ruilen wij de rekentool in tegen een eenvoudiger toekenningsmechanisme. De komende periode zullen we ons dan ook beraden op de vraag of er niet een veel simpeler methodiek met Zilveren Kruis is af te spreken, zoals bijvoorbeeld een toekenning van formatie op basis van patiëntenaantallen. Omdat Zilveren Kruis geen dubbelfinanciering wil, zal de inzet van de tool bij ketenzorg waarschijnlijk blijvend zijn.

Portefeuillehouder: Mark Pul