OPEN, MedMij en PGO: wat gaat het brengen?

 
OPEN, MedMij en PGO: wat gaat het brengen?
Misschien bent u begrippen als OPEN of PGO wel tegengekomen in vakliteratuur of op een congres. Maar met ingang van 2020 wordt het realiteit in uw eigen praktijk. Wat is nu het verband tussen de verschillende termen?

OPEN
OPEN is het project waarbij iedere burger de gegevens kan inzien die over hem of haar staan geregistreerd bij de huisarts of in het ketenzorgsysteem. Al in 2017 is in de Wet Clientrechten vastgelegd dat dit gerealiseerd moet worden, en met de komst van het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 is er ook financiering voor vrijgekomen. Zowel voor de ICT-leveranciers als de huisartsen zijn er middelen beschikbaar. De invoering van OPEN vraagt een regionale organisatie. Op dit moment denken we na over hoe we dit in het kringgebied vorm kunnen geven. Meer informatie over OPEN vindt u op https://www.open-eerstelijn.nl/.

MedMij
Niet alleen de systemen van huisartsen, maar die van alle zorgverleners moeten worden opengesteld, en mogelijk ook die van apps die gebruikt worden om gezondheidsaspecten te meten, die van sportscholen, enzovoort. De afspraken over hoe dat moet gebeuren, de standaarden, zijn vastgesteld binnen het MedMij-project. Meer hierover vindt u op https://www.medmij.nl/.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
Als een burger alle ontsloten gegevens wil gebruiken, heeft hij of zij daar een toepassing voor nodig. Marktpartijen zijn die nu aan het ontwikkelen. We noemen zo’n toepassing een ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ (PGO). Behalve dat je met een PGO dus je beschreven gezondheidssituatie kunt inzien, kan een leverancier er ook allerlei mooie extra faciliteiten omheen bouwen. Dat is aan de markt. Minister Bruins heeft op 12 maart een regeling aangekondigd waarbij iedere Nederlander kosteloos gebruik zal kunnen maken van een PGO.

Verschillen
Misschien lijkt het allemaal hetzelfde, maar dat is het niet. OPEN richt zich op de ontsluiting van één systeem, een PGO kan alleen functioneren als er meerdere systemen input aan kunnen geven.

U leest er meer over op de LHV-website: https://www.lhv.nl/uw-praktijk/ict.

Vragen?
Vragen over deze thema’s kunt u stellen aan huisartsenkringzfv@lhv.nl.