OPEN: onderteken uw verwerkersovereenkomst vóór 1 juli 2021

 
OPEN: onderteken uw verwerkersovereenkomst vóór 1 juli 2021
Onlangs ontving uw praktijk bericht van uw HIS of DVZA-leverancier over de te volgen stappen voor PGO-koppeling met uw HIS.
  • Voor de meeste praktijken betekent dit het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst en/of deelnemersovereenkomst.
  • Daarnaast is het voor sommige DVZA’s (zoals CGM en Dedalus (MicroHis) ook nodig een TVS (ToegangVerleningService)-akkoordverklaring te ondertekenen.

Als u deze zaken heeft geregeld, is de PGO-koppeling voor uw praktijk gereed en komt uw praktijk op de ZAL-lijst (ZorgAanbiedersLijst) te staan. Hiermee voldoet u aan een verplicht onderdeel van het OPEN-programma.

OPROEP
We hebben begrepen dat veel praktijken (85%) in onze regio de koppeling nog niet hebben geregeld. 

Het is belangrijk dat u de documenten zo snel mogelijk ondertekent en indient, de deadline voor de PGO-koppeling is 1 juli 2021.


Portefeuillehouder: Mark Pul