Opt-in, echter zonder verplichting

Rajab Sanaan, bestuurslid LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevoland
 
Opt-in betekent dat zonder de nadrukkelijke toestemming van de betreffende patiënt niemand zijn/haar medisch dossier kan vrijgeven voor uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners via het LSP.

 In de afgelopen periode is veel discussie geweest over LSP en Opt-in, waarbij uiteindelijk de stemming over het convenant LSP is uitgesteld tijdens de Ledenraad bijeenkomst in Utrecht met de voorwaarde dat er geen verplichting zou moeten zijn voor huisartsen om mee te doen met het LSP. Zie voor meer informatie de LHV website. Overigens heeft de VZVZ bekend gemaakt dat definitief de LSP index per 1/1/2013 wordt gewist: dus geen uitstel.Dit betekent dat vanaf 1 januari alleen gegevens kunnen worden uitgewisseld via het LSP van patiënten die daarvoor toestemming hebben gegeven.