Over ouderenzorg en het contract van Zilveren Kruis

 
In de besprekingen tussen het overlegteam huisartsen en Zilveren Kruis is overeengekomen dat ouderenzorg onder het contract 2022-2023 nog door de individuele huisartsenpraktijk gecontracteerd kan worden. De huisarts krijgt in het inkoopportaal de keuze of hij zelf ouderenzorg contracteert en daarmee ouderenzorg organiseert, of dat hij dat overlaat aan de regio-organisatie.

In Flevoland lijkt hierover een discussie te zijn ontstaan. Medrie contracteert op verzoek van de huisartsen namelijk in deze regio ouderenzorg en geeft aan dit te doen op grond van een besluit van de Regioraad Flevoland. Is iedere huisarts daaraan gebonden? De kernvraag is of de opdracht aan Medrie naast  het individuele recht van de praktijkhouder staat om zelf aan te geven wat hij contracteert. Of moet er verplicht een keuze gemaakt worden?  

Bij het contracteren is het zo dat iedere praktijk daarin zijn eigen keuzes kan maken. De besluiten van de Regioraad inzake een opdracht aan Medrie houden geen beperkingen in op de vrijheid van contracteren door iedere praktijkhouder, die immers een zelfstandig bedrijf leidt. Dus dat Medrie ouderenzorg contracteert voor de huisartsen staat naast de mogelijkheid van iedere praktijk om dat zelfstandig te contracteren.  

Dit zien we ook terug in andere regio’s zoals bij Rotterdam of in de regio van HOOG (Apeldoorn), waar al langere tijd ouderenzorg door de regio wordt ingekocht. De regio-organisatie staat toe dat huisartsen uit de regeling stappen die daar geldt, als zij zelfstandig ouderenzorg willen contracteren.

Er is dus geen reden tot zorg of ongerustheid over deze mengvorm. Het is een uitwerking van wat Zilveren Kruis biedt en de keuze die de individuele praktijken maken. 


Alex Borsboom