Overleg over Doelmatig voorschrijven

 
De LHV en Zilveren Kruis zijn in gesprek over de prestatie Doelmatig Voorschrijven. Het overleg gaat over de registraties in het verleden en de toekomst van de huidige module. Waar gaat het over en wat betekent dit voor u?

In het reguliere overleg met Zilveren Kruis zijn de knelpunten besproken van de huidige werkwijze. Concreet gaat het om ontbrekend inzicht voor samenwerkende huisartsen in hun gegevens, de fouten in de registratie bij Vektis en de herziening van de scores uit 2013 en 2014 met de daarbij behorende afrekening.

Tegelijkertijd is er overleg over een andere vormgeving van de module, wellicht al per 2017. De LHV denkt daarbij aan formularium gericht voorschrijven. In de tweede helft van mei is er verder overleg over de gesignaleerde knelpunten en het ontwerp voor een toekomstige module.