Penningmeesterkolom (Mark Pul)

 
Penningmeesterkolom (Mark Pul)
Het jaar 2014 is weer bijna ten einde. Er is weer veel gebeurd. Nu gebeurt het dat ik veel huisartsen spreek. En dan is er soms het nodige gemopper over de LHV. We komen te weinig op voor de belangen van de leden. Misschien wel met name op het financiële vlak. Ik herken het. Ik worstel in mijn eigen praktijk ook wel eens met deze gedachte. Toch is er ook dit jaar veel behaald! Er is veel energie gestoken in het behartigen van Uw belangen in Utrecht, richting landelijk LHV.

Als toetje is daar natuurlijk artikel 13, waarin onze kring, bij monde van onze voorzitter, een overwinning heeft behaald! De politiek in alle staten… De strijd is niet gestreden, maar er is wel een overwinning behaald.

In het begin van het jaar is het SSFH begonnen met incasseren. Nu vinden veel huisartsen dat onzin, zo’n nieuw “college”, wat weer geld van ons als huisartsen moet gebruiken, waarvoor wij betalen. Maar in de onderhandelingen is gekozen tussen een loonstijging van 0,6% of het incasseren van 0,8% via pensioen, wat dan terugvloeit naar huisartsenzorg. Praktijken die opleiden kunnen namelijk gebruikmaken van deze gelden. Uiteraard zal de komende jaren nauwlettend in de gaten gehouden worden hoe dit fonds zich verder organiseert en terugverdient. Maar feit blijft dat dit geld terugvloeit naar de huisartsenzorg! Ik vind dit een overwinning, hoewel niet iedereen het met me eens zal zijn!

De CAO huisartsenzorg is ook zo’n heet hangijzer. Ook hierin vind ik dat we als LHV winst hebben geboekt. De stijging van de lonen is in onderling overleg echt beperkt gebleven. Zeker als je kijkt naar omliggende beroepsgroepen. En kijk als praktijkhouder ook eens naar het salaris van je eigen assistente. Uiteraard moet je dit betalen. Maar over het algemeen werken zij hard voor je! Dat hebben ze dan toch verdiend? In mijn ogen een win-win situatie.

Het komende jaar staan er ook veel verrassingen op ons te wachten. Nieuwe uitdagingen. De transities zijn in volle gang. Het is nog onduidelijk hoe een en ander zal uitpakken. Eveneens geldt dit voor de nieuwe bekostigingsstructuur. Soms spannende tijden…

Nu kunnen we met z’n allen mopperen, klagen, zien dat ons glas half leeg is… Zelf geeft me dat geen arbeidsvreugde! Ik houd van uitdagingen, nieuwe perspectieven, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen!

Het glas bij mij is vol! Ik heb eigenlijk geen klagen! Ik wens jullie een vol glas toe voor 2015! En dat jullie deze met veel plezier leegdrinken in het nieuwe jaar!