Penningmeesterkolom: POH-S (Mark Pul)

Door Mark Pul, penningmeester
 
Rond de jaarwisseling bestaat er meestal een moment van contemplatie. Even mijmeren hoe het in het afgelopen jaar is gegaan, al plannen maken voor het komende jaar… Ik ben ook geneigd om terug te kijken op de zorg die ik heb geleverd. Een aantal mensen zijn inmiddels overleden.

Dat brengt me ook naar de gedachte hoe een en ander rondom het sterfbed gedeclareerd mag en kan worden. De laatste 3 maanden van iemands leven mogen gezien worden als terminale fase, indien iemand ziek is natuurlijk. Dat laatste spreekt voor zich! Visites die afgelegd worden in deze periode mogen gedeclareerd worden als visite intensieve zorg, ook wel VIT genoemd. Visites die langer duren dan 20 minuten mogen dubbel gedeclareerd worden. De meeste zorgverleners zijn hiervan op de hoogte en maken hier reeds gebruik van. Een aantal declareert achteraf de visites die gedurende deze drie maanden zijn afgelegd.

Deze visites intensieve zorg kunnen echter ook gedeclareerd worden voor mensen die een CIZ indicatie hebben vanaf een zorgzwaarte pakket van 5, de zorgzwaarte van de gemiddelde verpleeghuisgeïndiceerde patiënt. Deze indicaties kunnen worden opgevraagd via het CIZ zelf of de thuiszorg, die meestal wel op de hoogte is van het zorgzwaarte pakket. Ook zorginstellingen zijn op de hoogte van deze zorgzwaarte pakketten. Er kunnen 7 visites per kwartaal en maximaal 28 visites per jaar gedeclareerd worden. Dit is een relatief gemakkelijke wijze om toch enige financiële tegemoetkoming te ontvangen voor deze over het algemeen iets lastiger patiëntgroep.

Uiteraard bestaan voor de laatste groep ook moduleovereenkomsten. Echter daar zijn andere voorwaarden aan verbonden en moeten afzonderlijk met de verzekeraar gecontracteerd worden. Zij zitten niet in het basiscontract.

En zo mijmerde ik wat verder… Ik bemerk bij mezelf dat ik in bovenstaande geval geld laat liggen… Stom! Maar met de jaarwisseling komen ook de goede voornemens!
Een goed 2013 toegewenst!