POH-GGZ Jeugd: verbinding huisartsenzorg en gemeentelijk domein

 
POH-GGZ Jeugd: verbinding huisartsenzorg en gemeentelijk domein
In de nieuwsbrief van juli kondigden we aan dat het bestuur een nadere invulling geeft aan vragen rond het thema POH-GGZ Jeugd. Wat is een goede manier om verbinding te maken tussen het gemeentelijk domein en huisartsenzorg als het gaat om jeugd en GGZ?

De afgelopen maanden heeft het bestuur in samenwerking met het LHV-bureau gewerkt aan onderzoek en inventarisatie. Waar ligt de grens tussen de twee domeinen? En op grond waarvan is die grens getrokken? Daarnaast is gekeken naar wat er in andere regio’s gaande is. Daarbij werd duidelijk: het onderwerp leeft. Ook in Drenthe, Groningen en Friesland wordt aan het thema gewerkt. Er is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van inzichten en ervaring in deze kringen. Verder heeft overleg plaatsgevonden met het landelijke LHV-bureau.

Dit heeft geresulteerd in een document waarin we de wettelijke kaders beschrijven, de verschillende opties en de voor- en nadelen daarvan. Een samenvatting van het document vindt u hier, het integrale document hier. We benadrukken dat dit de eerste uitwerking van het thema is. We hopen op veel respons van onze leden, dus ook van u! Stuur ons uw ervaringen, met de plussen en minnen die u daarbij ziet. Wij vullen het dossier dan aan met voorbeelden waarmee alle leden hun voordeel kunnen doen.

We ontvangen uw reactie graag via
huisartsenkringzfv@lhv.nl. Uiteraard houden we het document up-to-date. Als er bijvoorbeeld een wetswijziging plaatsvindt, passen wij het document aan. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van eventuele updates.

(Auteur: Astrid Jansen Holleboom)