Project OPEN: De laatste stand van zaken

 
OPEN is in 2019 gestart en eind 2020 zou de eerste fase voltooid moeten zijn. Door de COVID-pandemie lijkt het onderwerp naar de achtergrond te raken, maar misschien zal een mogelijke tweede golf juist dit onderwerp weer sterk naar voren halen. Een update van de laatste ontwikkelingen in dit project, waarbij we verwijzen naar de onlangs verschenen OPEN-nieuwsbrief, die we aanvullen met lastminute-informatie.

Meer aandacht voor de lokale situatie
OPEN is een landelijk project met een verplichtend karakter. Maar om dit goed te laten landen in de praktijken, zal de komende tijd meer aandacht worden besteed aan de lokale situatie. Wat is daar nog nodig om fase 1 tot een succes te maken? Op dit moment wordt daar een plan voor gemaakt dat naar verwachting in de regioraden van november wordt gepresenteerd. Voldoen aan de eisen voor fase 1 is nodig, wil de praktijk de vergoeding die daartegenover staat, kunnen declareren.

Declareren vanaf januari 2021
We willen benadrukken dat u pas kunt declareren als u aan alle voorwaarden voldoet en dit bij alle zorgverzekeraars bekend is. Meer informatie hierover kunt u lezen in de OPEN-nieuwsbrief. We schatten in dat dit pas in 2021 het geval zal zijn. Dat is niet erg, want dan is het geïndexeerde bedrag ook hoger dan in 2020.

Op naar de volgende fase
Het afronden van de eerste fase betekent ook doorgaan met de volgende fase. In fase 2 gaan we proberen het gebruik van online inzage te stimuleren. We zullen daarom op zoek gaan naar praktijken die hier interesse voor hebben en met hen een plan maken voor de manier waarop we de interesse en het gebruik kunnen stimuleren. Zo willen we kijken hoe we de patiëntenfederatie kunnen activeren om hierin een rol te spelen. En we zullen gebruikmaken van alle materialen die ons vanuit het landelijk bureau worden aangereikt. 

Heeft u na het lezen van de OPEN-nieuwsbrief of dit bericht nog vragen? U kunt ze stellen via huisartsenkringzfv@lhv.nl.

 Portefeuillehouder: Lenneke van Montfort