Regionale poster en flyers mantelzorgondersteuning beschikbaar

Loes Bruintjes, bestuurslid LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevoland
 
In aanvulling op de nieuwe toolkit mantelzorg zijn er nu regionale wachtkamerposters en bijbehorende flyers voor de patiënt beschikbaar. Hierop staan tips voor mantelzorgers en adressen van de steunpunten mantelzorg in Overijssel. Het Platform Mantelzorg Overijssel (PMO) heeft dit patiënteninformatiemateriaal in samenwerking met LHV-huisartsenkringen Zwolle/Flevoland en Gelre-IJssel ontwikkeld.

Verspreiding materiaal

De informatiepakketjes met poster, flyers en aanbiedingsbrief liggen voor u gereed op het kantoor van LHV bureau Noord-Nederland in Zwolle en kunnen worden afgehaald bijvoorbeeld door een afgevaardigde van de hagro. Daarnaast kunnen de pakketjes tijdens de algemene ledenvergadering van 3 oktober a.s. door eenieder worden meegenomen. Extra posters kunnen worden aangevraagd bij PMO en extra flyers kunt u downloaden van onze website.