Samenloopcontrole: hoe nu verder?

 
Samenloopcontrole: hoe nu verder?
Via een nieuwsflits bent u op de hoogte gebracht van het akkoord over de samenloopcontrole die Zilveren Kruis had ingesteld. De LHV is blij dat Zilveren Kruis op deze wijze omgaat met een probleem dat door slechte wetgeving is veroorzaakt. Maar wat kunt u nu zelf doen om het probleem van samenloop te beperken?

In de nieuwe uitgave van de LHV-declareerwijzer staat al een hoofdlijn aangegeven. Hieronder gaan we nog een paar stappen verder.

Samenloop kan optreden als aan twee voorwaarden is voldaan: de patiënt woont in een Wlz-instelling en krijgt daar een Wlz-behandeling. Of een patiënt behandeling krijgt, wordt bepaald door de instelling. Er zijn namelijk indicaties voor hoge zorgzwaartepakketten met en zonder behandeling. U kunt dus geen conclusie trekken uit alleen de indicatie – nog een lastig puntje in de wet en regelgeving.

De instelling heeft de kennis om samenloop aan u te melden. Het eerste advies is dan ook om met instellingen waar u patiënten heeft, de afspraak te maken dat zij u melden bij welke patiënt er sprake is van behandeling. De instelling kan de zorg zelf leveren of hiervoor een huisarts contracteren. Deze zorg komt dan niet ten laste van de zorgverzekering. 

Tegenwoordig blijven mensen langer thuis wonen. Patiënten met een Wlz-indicatie krijgen de mogelijkheid om met allerlei producten uit de Wlz (zoals een Volledig of Modulair Pakket Thuis – VPT of MPT) thuis te blijven wonen. Van belang voor u is dat als een patiënt thuis woont, er geen sprake is van verblijf in een Wlz-instelling en dat er dan dus geen sprake kan zijn van samenloop.

De instelling kan u wel vragen om in de instelling huisartsenzorg te leveren. Ook voor de zwaardere doelgroepen. De LHV geeft in het ‘Aanbod huisartsgeneeskundige zorg’ aan dat u vanaf ZZP4 in het bijzondere aanbod zit, ongeacht de vraag of er behandeling wordt geboden en ongeacht of de patiënt in een instelling verblijft. De LHV adviseert met klem dat u dan eerst nagaat of er continuïteit van zorg geboden kan worden (ANW met voldoende kennis en kwalificaties) en of de beschikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde, of, afhankelijk van het type instelling waar u zorg verleent, een AVG is gewaarborgd. Met name over deze laatste voorwaarde ontstaat nog weleens discussie. Als u de huisartsenzorg in dit geval gaat leveren, kan de patiënt niet bij u ingeschreven staan en gaat de rekening naar de instelling.

Op de LHV-website staan standaard contracten voor als u een speciale afspraak wilt maken. U kunt met specifieke vragen ook terecht bij het landelijk bureau of het bureau Noord-Nederland (Noord-Nederland@lhv.nl). Wij helpen u graag verder om toekomstige problemen te voorkomen.

(Auteur: Astrid Jansen Holleboom)