Samenstelling hagro en hagrobezoeken van het kringbestuur

 
Samenstelling hagro en hagrobezoeken van het kringbestuur
In de statuten van de LHV-kring is opgenomen dat de leden jaarlijks aangeven of zij hun stem in de algemene ledenvergaderingen individueel of via een samenwerkingsverband uitbrengen. Voor iedere afgevaardigde vanuit een samenwerkingsverband (van ten minste vier leden) kunnen één of meer plaatsvervangers worden benoemd.

Registratie: verzoek aanlevering gegevens
Graag ontvangen we van de hagro-afgevaardigden een overzicht van de huisartsen die onder hun hagro vallen. Valt u als huisarts niet onder een samenwerkingsverband (hagro of wagro), dan vragen we u dit aan ons door te geven. Wilt u ons per mail (huisartsenkringzfv@lhv.nl) bij voorkeur vóór 10 september a.s. berichten? Alvast hartelijk dank!
 
Hagrobezoeken
Het bestuur ontmoet graag weer een aantal hagro’s tijdens een hagrobezoek. Staat ook uw hagro ervoor open met een afvaardiging van het bestuur in gesprek te gaan? Laat ons dan weten op welke data/tijden de hagrovergaderingen plaatsvinden, zodat we kunnen afstemmen wanneer we kunnen aanschuiven.


Portefeuillehouder: Mark Pul