Sparren met een collega – Eerste mentor-menteeprogramma afgerond

 
Sparren met een collega – Eerste mentor-menteeprogramma afgerond
De kring heeft u als leden het afgelopen jaar voor het eerst het mentor-menteeprogramma aangeboden. In dit programma loopt een (ervaren) huisarts, de mentor, vrijwillig een tijd op met een (minder ervaren) huisarts, de mentee. Op deze manier kunnen in een gemoedelijke sfeer zowel persoonlijke als professionele vaardigheden laagdrempelig met elkaar worden gedeeld.

Het programma is gelijktijdig met de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal gestart in Drenthe, De Gelderse Rivieren, Gelre-IJssel, Twente en Zuidoost-Brabant. In totaal hebben dertig koppels meegedaan. Op basis van een vooraf ingevulde vragenlijst heeft de procesfacilitator (Majorie van der Cingel, psycholoog-docent aan de Huisartsenopleiding UMC Utrecht) de mentoren en mentees aan elkaar gekoppeld. Ook hebben de mentoren voorafgaand aan de start van het programma een training van de procesfacilitator gevolgd.

Evaluatie
Uit de evaluatie blijkt dat zowel de mentoren als de mentees op hoofdlijnen enthousiast zijn. De mentoren geven aan het programma als leuk, inspirerend en zinvol te hebben ervaren en zijn zeer tevreden over het traject. Wat we onder andere teruggekoppeld hebben gekregen: “Open gesprekken”, “Leuke klik”, “Vertrouwd en goed contact”, “Ondanks onze verschillen in fase wel vergelijkbare problematiek, waardoor we leuk konden sparren”. De mentoren raden het traject allen aan collega-huisartsen aan.

De mentees zijn tevreden tot zeer tevreden over de matching met de mentor. Ook is de meerderheid zeer tevreden over de ervaring die de mentor als huisarts inbracht. Citaat: “Mijn mentor had veel ervaring op andere vlakken dan puur het huisartsenvak, bijvoorbeeld bestuurservaring, onderwijservaring en ondernemerservaring. Hier heb ik veel van kunnen leren.”

Bijna alle mentees geven aan dat het programma een verschil voor ze heeft gemaakt en dat ze meer inzicht hebben gekregen in de werk-privébalans, in de bijkomstige en positieve factoren van een eigen onderneming (voor zowel associés als praktijkhouders), en in wat er allemaal nog meer mogelijk is naast het huisartsenvak.

COVID-19 heeft er bij een aantal koppels voor gezorgd dat de gesprekken op een gegeven moment stil zijn komen te liggen. Indien van toepassing zullen we hier, met de ervaringen die zijn opgedaan, in een nieuwe ronde beter op inspelen.

Vervolg: nieuwe ronde, uitnodiging deelname volgt
Uit de evaluaties blijkt dat het mentor-menteeprogramma het beoogde doel heeft bereikt. Daarom geeft het bestuur graag een vervolg aan het programma. Naar verwachting bieden we begin 2021 samen met een aantal andere kringen een nieuwe ronde aan. De uitnodiging hiervoor kunt u over een aantal weken per mail verwachten. Mocht u uw interesse al eerder willen aangeven, stuur dan een mail naar huisartsenkringzfv@lhv.nl.

Meer informatie vindt u op de LHV-kringwebsite.

Portefeuillehouder: Mark Pul