Stagesamenwerking doktersassistenten van start!

 
Op dinsdag 21 september jl. heeft de startbijeenkomst plaats gevonden van het Stagesamenwerkingsverband Zwolle e.o.. Aan dit uniek initiatief nemen deel 12 huisartsenpraktijken uit de regio Zwolle en de Huisartsenpost. Zij gaan structureel meer stageplaatsen aanbieden voor doktersassistenten in opleiding.

Zij willen op deze manier een bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan gediplomeerde doktersassistenten in de regio.

Dit stagesamenwerkingsverband is een pilot dat tot stand is gekomen op initiatief van de LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevoland, de SDH IJssel-Vecht/Flevoland, ROC Deltion College en Calibris. De bijeenkomst, die plaatsvond op het Deltion College werd druk bezocht, wat een goede indicator is voor het draagvlak van dit initiatief.

Wat maakt dat dit stagesamenwerkingsverband zo aantrekkelijk is om aan deel te nemen?

Het stagesamenwerkingsverband heeft een coördinator die aanspreekpunt is voor de begeleiders in de huisartsenpraktijk. Zij ondersteunt en helpt de begeleider bij het vergroten van zijn deskundigheid waardoor de kwaliteit van opleiden verbetert en de begeleider meer plezier krijgt in het opleiden van doktersassistenten. Daarnaast is de coördinator de schakel tussen de opleiding en de deelnemers uit het stagesamenwerkingsverband waardoor er een goede communicatie ontstaat tussen onderwijs en werkveld.

De verschillende partijen willen met dit stagesamenwerkingsverband laten zien dat door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van stages de kwaliteit en de kwantiteit van de stageplaatsen toeneemt en er een betere aansluiting komt tussen opleiding en werkveld. We willen daarnaast graag in gesprek komen met huisartsen om te kijken hoe we het organiseren van stages structureel kunnen regelen.

Wilt u meer weten over dit initiatief of wilt u zich aanmelden als huisarts dan kunt u contact opnemen met de regioprojectleider Sandra Koerhuis s.koerhuis@calibris.nl of de coördinator Arina Brinkman a.brinkman@dehuisartsenpost.nl