ELV: Tarieven en declareren

 
ELV: Tarieven en declareren
Wanneer bent u hoofdbehandelaar en kunt u de geleverde zorg declareren? Voor deze vragen sluiten wij aan bij een nieuw afwegingsinstrument en de tariefbeschikking van de NZA.

Het ministerie heeft met onder andere Verenso, Actiz en LHV een nieuw afwegingsinstrument gemaakt. Hierin staat dat de huisarts hoofdbehandelaar is bij laagcomplexe zorg. Bij hoog complexe zorg is dit de SOG. Soms proberen instellingen huisartsen voor alle zorg hoofdbehandelaar te maken. Met een beroep op dit document kunt u dat afwijzen.

Er zijn voor de zorg die u levert in een ELV vier prestaties afgesproken die u kunt declareren. De patiënt hoeft niet bij u ingeschreven te staan. Dit is van belang in geval van waarneming; iedere huisarts kan voor zichzelf declareren.

De prestaties staan beschreven in de tariefbeschikking van de NZA:

12150 Huisartsenzorg ELV, dag korter dan 20 min. EUR 40,34
12151 Huisartsenzorg ELV, dag 20 min. en langer EUR 69,91
12152 Huisartsenzorg ELV, ANW korter dan 20 min. EUR 69,36
12153 Huisartsenzorg ELV, ANW 20 min. en langer EUR 107,49

Op de website van Zilveren kruis staat dat ook Zilveren Kruis deze tarieven hanteert. De ANW-tarieven mogen uiteraard niet gedeclareerd worden als de zorg tijdens diensturen van de huisartsenpost wordt geleverd. Er zou dan immers dubbele financiering ontstaan.

Naast bovenstaande prestaties kunnen ook twee prestaties voor intensieve zorg worden gedeclareerd. Hiervoor gelden speciale voorwaarden: de patiënt is terminaal óf heeft ZZP 5-10 maar krijgt geen behandeling van de instelling. Dit laatste is alleen te achterhalen in overleg met de instelling. In het algemeen zult u deze zorg niet in een verpleeghuis kunnen declareren.

Intensieve zorg overdag                                   EUR 71,29
Intensieve zorg ANW                                        EUR 122,79

Ook hier geldt dat de ANW-tarieven niet gedeclareerd mogen worden als de zorg tijdens diensturen van de huisartsenpost wordt geleverd.

Informatie over de beschikbaarheid van ELV-bedden vindt u op de website van Zilveren Kruis.
Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met het LHV-bureau, via huisartsenkringzfv@lhv.nl.