Terugblik ALV: van zalmwrap via LSP en praktijkverkleining naar caramelbavaroise

 
Carin Littooij van het landelijk bestuur, een heerlijk diner, een hoge opkomst van collega’s uit de regio en onderwerpen die bij de beroepsgroep leven: perfecte ingrediënten voor een geanimeerde alv op 14 april jl. Een terugblik.Voorzitter Han Mulder opent de bijeenkomst en introduceert Carin Littooij, gevestigd huisarts in Driebergen en sinds 2013 lid van het landelijk LHV-bestuur.

Han Mulder neemt deze bijeenkomst afscheid als voorzitter. De leden zijn akkoord met de benoeming van Mark Pul (huidige penningmeester) als opvolger. Lenneke van Montfort (algemeen bestuurslid) wordt benoemd tot penningmeester en Lisette Snel, waarnemend huisarts in Kampen, tot nieuw algemeen bestuurslid.

Secretaris Edward Knol memoreert aan een aantal positieve resultaten uit 2015:
- Artikel 13 goed afgerond
- 4HO-overleg (voorzitters kringen en coöperaties) opgestart
- Vergoeding tolkentelefoon (loopt ook in 2016 door)
- Financieel gezond jaar
- Continuïteit in de organisatie (nieuw bestuurslid, nieuwe bureaumedewerkers)

Plan voor 2016 is o.a. de leden meer te betrekken bij opinie- en besluitvorming, meer aandacht te besteden aan verbinding en ontmoeting, en extra in te zetten op ouderenzorg.

De leden zijn akkoord met het jaarverslag en het jaarplan. Ook de jaarrekening wordt goedgekeurd. Leden Jan Scholten (NOP Perifeer) en Martien van Egmond (Wezep-Oldebroek) volgen Paul Vrijmoeth en Jaap Ronald Blom op als leden van de kascommissie. De hoogte van de contributie blijft gelijk aan die van vorig jaar.

Carin Littooij gaat tijdens de drie gangen in gesprek met de aanwezigen. Aan het eind van de avond worden de onderwerpen besproken die aan de tafels naar voren zijn gekomen:
(de monopolie positie van) het LSP, de nieuwe klachtenregeling met geschilleninstanties en de voorziene gevolgen daarvan, praktijkverkleining in relatie tot financiering, de bestedingsgarantie van het S3-budget en het project LHV 2022. Voor opiniëring zal de LHV haar leden meer actief benaderen en opzoeken. De beleidsvoorbereiding zou in de toekomst meer in de regio moeten gaan plaatsvinden.

Tot slot roept Mark Pul de leden van harte op vragen/opmerkingen door te geven aan het kringbestuur. Ook verzoeken aan het bestuur een HAGRO te bezoeken worden zeer gewaardeerd.
In zijn nieuwe rol als voorzitter dankt Mark de aanwezigen – en speciaal Carin Littooij – voor  hun komst en inbreng, en sluit hij de vergadering.