Terugblik extra ALV maandag 21 maart

 
Terugblik extra ALV maandag 21 maart
We kijken positief terug op de bijzondere ALV van maandag 21 maart jl. Voorzitter Mark Pul gaf aan dat het in ieder geval de afgelopen zestien jaar niet was voorgekomen dat er zo’n belangrijk besluit moest worden genomen over de toekomst van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal.

MOVE
In het kader van de modernisering van de vereniging LHV (MOVE) hebben we de leden besluitvormend drie opties voor de juridische omvorming van de kring voorgelegd. Voor dit belangrijke besluit was een quorum nodig (minimaal de helft van de leden + 1 voor één optie), dat gelukkig is gehaald. Met een grote meerderheid is ingestemd met de optie om als kring te fuseren met de landelijke LHV, conform het advies van ons als kringbestuur.

Hoe ziet de huidige kring er vanaf volgend jaar uit?
In het kort komt het erop neer dat de huidige kring vanaf volgend jaar een afdeling is van de landelijke LHV (en niet langer een vereniging binnen de vereniging, zoals nu). De kringbestuurders worden ambassadeurs, en iedere afdeling vaardigt één ambassadeur af naar de landelijke ledenvergadering. De omvang van het gebied en de ondersteuning van het regiobureau veranderen niet. Verder blijft het huidige kringvermogen tot en met 2026 geoormerkt. Dit houdt in dat het binnen de kring opgebouwde vermogen ten goede blijft komen aan de nieuwe afdeling. Uiteraard proberen we hier een goede bestemming voor te vinden.

Ondertekenen fusieakte
In de komende periode werken we de fusie met de landelijke LHV verder uit. Uiterlijk 14 oktober 2022 moet het uitgewerkte fusievoorstel ter publicatie gedeponeerd worden bij de KvK, inclusief toelichting en vermogensopstelling. Eind december 2022 tekenen wij als kringbestuur de fusieakte, samen met het bestuur van de landelijke LHV. We houden jullie op de hoogte.

Nieuw bestuurslid: Alex Borsboom
Ook niet onbelangrijk: Alex Borsboom, huisarts in Lelystad, is tijdens de ALV unaniem benoemd als nieuwe kringbestuurder. We zijn blij dat Alex ons bestuur vanuit de regio Flevoland komt versterken.


Jan Willem Wennemars