Toegang praktijkmanagers tot besloten deel LHV- en kringwebsite

 
Toegang praktijkmanagers tot besloten deel LHV- en kringwebsite
Ook voor praktijkmanagers is het mogelijk toegang te krijgen tot de besloten gedeeltes van de landelijke LHV- en de kringwebsite. In dit artikel leest u hoe.

De praktijkmanagers kunnen een tijdelijke inlogcode aanvragen via de LHV-website (externe link). Hierbij moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

1. Maximaal één persoon binnen uw organisatie kan een inlogcode ontvangen.
2. De inlogcode is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
3. De inlogcode is verbonden aan uw functie en vervalt indien u van werkgever verandert.
4. De meerderheid van de huisartsen werkzaam binnen uw organisatie is lid van de LHV.

De webredactie voert de controles hierover uit.

Het account dat wordt toegewezen geeft toegang tot zowel de landelijke als de kringwebsite (uitgezonderd de website van de apotheekhoudende afdeling). Het account is één jaar geldig. Na het jaar ontvangt de praktijkmanager een e-mail om zich opnieuw aan te melden, waarbij weer wordt gekeken of de huisartsen uit de betreffende praktijk(en) nog lid zijn. Reageert de praktijkmanager niet op tijd, dan wordt het account geblokkeerd.

Bent u als praktijkmanager al in het bezit van een inlogcode, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Met uw bestaande inlogcode kunt u zowel op de landelijke website als op de kringwebsite inloggen.