Uit het landelijk circuit: samenloopcontrole

 
Uit het landelijk circuit: samenloopcontrole
De gezamenlijke zorgverzekeraars en de gezamenlijke zorgkantoren werken aan een systeem om vroegtijdige samenloop van zorgkosten te vermijden. Het gaat erom te voorkomen dat huisartsen en andere eerstelijnsprofessionals declaraties naar de zorgverzekeraar sturen terwijl de zorgkosten door de WLZ gedekt zouden moeten worden. Wat betekent dit voor u?

In maart heeft de LHV met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over het plan gesproken. De bedoeling is goed. Het gaat in op het gegeven dat er niet na twee of drie jaar een materiële controle moet plaatsvinden op samenloop, maar dat declaraties zo snel mogelijk geblokkeerd moeten worden als ze niet bij de juiste partij worden ingediend. Het plan is om dit systeem per 1 juli 2017 te laten starten en zorgverzekeraars dan een half jaar de tijd te geven een afwijzingscontrole in hun systeem in te laten bouwen. Het resultaat is dan dat als u onterecht een rekening stuurt naar de verzekeraar, u een afwijzing krijgt met als reden dat de zorg uit de WLZ vergoed dient te worden. Dit kan voor u dan aanleiding zijn om met de instelling een apart contract te sluiten of de zorg over te dragen aan de instelling. De LHV kan u met contracten hiervoor behulpzaam zijn.

Niettemin heeft de LHV ook kritische vragen gesteld. De aanname is dat de declaratie van een zorginstelling altijd juist is. Het is de vraag of deze aanname gedaan mag worden. Er zijn controles nodig om de juistheid van een declaratie in de WLZ vast te stellen die nog niet in het controlesysteem zijn opgenomen. Op dit moment wachten we op antwoorden op de gestelde vragen. Als u vragen heeft over de WLZ, kunt u die stellen aan het LHV bureau Noord-Nederland.