Uit het landelijke circuit: een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

 
Uit het landelijke circuit: een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
Op verzoek van de Patiëntenfederatie Nederland wordt door de overheid gewerkt aan een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor de burger. De bedoeling is dat burgers al hun medische informatie zelf kunnen inzien via een applicatie in het programma MedMij. Hoe ver staat het hiermee en wat betekent dit voor u als huisarts?

Het doel van het programma: iedereen die dat wil, kan in 2020 via MedMij zijn of haar gezondheidsgegevens verzamelen en gebruiken binnen zelfgekozen apps of websites. Deze vormen samen een veilige online omgeving waarin gegevens over iemands gezondheid altijd en overal toegankelijk zijn. Op dit moment zijn werkgroepen bezig met de technische uitwerking van het programma. 

De burger kan zelf kiezen wat hij met dit programma wil. De regie ligt bij hem. Dat is in de volgende uitgangspunten vastgelegd.

  •  De patiënt neemt het initiatief om gezondheidsgegevens uit te wisselen met een zorgverlener.
  • De patiënt verleent toestemming aan een zorgverlener om gezondheidsgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de persoonlijke gezondheidsomgeving.
  • De patiënt bepaalt met wie hij gezondheidsgegevens wil delen.
  • De patiënt bepaalt op welke onderdelen van de persoonlijke gezondheidsomgeving de hierboven genoemde toestemmingen van toepassing is, voor welke zorgverleners of zorgaanbieders deze toestemming geldig is en voor welke periode.
  •  De patiënt heeft op elk moment inzage in een toestemmingsregister met daarin de verleende toestemmingen en de mogelijkheid om hierin wijzigingen aan te brengen.
  •  De patiënt heeft op elk moment inzage in een logregister waarin is bijgehouden welke gezondheidsgegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving zijn ontvangen of van daaruit zijn verstuurd.

Hoewel 2020 nog ver weg lijkt, wordt al in 2018 gewerkt aan de eerste projecten om te zien hoe een en ander in de praktijk uit zal pakken. Er vinden pilots plaats in Groningen en Heemstede.

Wat betekent dit voor u als huisarts? Het is nog niet duidelijk of dit tot meer of minder vragen van patiënten gaat leiden. Wel kunt u hiermee rekening houden als u uw HIS verder openstelt voor patiënten. Een afspraak maken zal geen onderdeel zijn van MedMij, maar het inzien van uitslagen wel. Als u de ontwikkelingen van MedMij wilt volgen, kan dat via de
website van MedMij. De LHV is betrokken bij deze ontwikkelingen. U kunt uw vragen dan ook voorleggen aan het bureau, via huisartsenkringzfv@lhv.nl.

[Auteurs: Astrid Jansen Holleboom, Edward Knol]