Uitkomst peiling inzake rol huisartsen bij COVID-vaccinatie

 
Tijdens een online vergadering op 24 november heeft de landelijke Ledenraad gesproken over de vraag van het ministerie van VWS of huisartsen een rol kunnen spelen in het vaccineren van een specifiek deel van de bevolking.

Vanwege het maatschappelijk belang van een spoedige en brede COVID-vaccinatiecampagne heeft de Ledenraad besloten dat huisartsen daar een bijdrage aan kunnen leveren, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Lees hier het hele bericht.

Uitkomst peiling Zwolle/Flevo/Vechtdal
Het kringbestuur wil u bedanken voor uw reacties en betrokkenheid. De peiling die wij hielden over wel of niet vaccineren is door 130 van onze leden ingevuld. Ruim 83%  van de respondenten is bereid de COVID-19 vaccinatie voor risicogroepen op zich te nemen. Bijna 17% van de huisartsen wil dit niet. De bereidwilligheid om dit te doen is groot onder de huidige omstandigheden. In de Ledenraad is besloten na 1 jaar een evaluatie te doen.

Randvoorwaarden
Heel belangrijk voor het draagvlak zijn de randvoorwaarden waaronder dit gaat gebeuren. De door de LHV genoemde randvoorwaarden worden ruim gesteund, waarbij de top 3 bestaat uit:  

  1. een passend tarief (hoger dan voor de griepvaccinatie)
  2. tijdige aanpassing HIS om patiënten te kunnen selecteren
  3. bestellen, leveren en declareren via SNPG

Verder zijn er veel zorgen over deze extra taak in combinatie met de al hoge werkdruk. Er is daarom behoefte aan zaken die de uitvoering van de COVID-19 vaccinatie zo eenvoudig mogelijk te maken, denk aan: extra PBM, regeling voor ruimtes via de gemeente, extra personeel (bijvoorbeeld inzet studenten), goede logistiek en beschikbaarheid van koelkasten.

Algemeen laat de peiling bezorgdheid zien om de hoge werkdruk in veel praktijken en tegelijkertijd ook de trots op de beroepsgroep die een vaccinatieprogramma voor COVID-19 snel voor elkaar kan krijgen.
 
De LHV houdt nauw contact met het ministerie van VWS en houdt u via de nieuwsbrieven en via de landelijke website op de hoogte van de voortgang.

Afgevaardigden: Mark Pul en Lenneke van Montfort