Uitkomsten en vervolg enquête kringcommunicatie

 
Uitkomsten en vervolg enquête kringcommunicatie
Eind 2016 hebben we u gevraagd een vragenlijst in te vullen over de communicatie van de kring naar de leden. Benieuwd naar de uitkomsten?

Van de 273 actieve kringleden hebben 73 leden de enquête ingevuld (waarvan meer dan de helft praktijkhoudend huisarts): een score van (afgerond) 27%.

Wat laten de antwoorden zien?

  • De maandelijkse kringnieuwsbrieven worden positief gewaardeerd.
  • Slechts de helft van de respondenten blijkt bekend met de website van de kring. De andere helft geeft aan tevreden te zijn.
  • Voor wat betreft de verschillende communicatiemiddelen hebben 68 leden hun voorkeur uitgesproken voor de kringnieuwsbrief, 19 voor de kringwebsite, 16 voor Haweb, 15 voor Whatsapp, 4 voor Twitter, 4 voor LinkedIn en 4 voor Facebook.
  • Over het algemeen laat de zichtbaarheid van de kring en de rolverdeling landelijk versus kring te wensen over.

Wat gaan we doen?

  • Kringnieuwsbrief: we zetten de huidige lijn qua inhoud en frequentie voort.
  • Kringwebsite: we maken de site – voor zover mogelijk binnen de landelijke kaders – overzichtelijker en streven ernaar de kring duidelijker en persoonlijker te profileren en waar mogelijk meer de regionale vertaalslag vanuit landelijk te maken.
  • We zetten Haweb actief als platform in.
  • Voorlopig maken we geen gebruik van Twitter, Facebook of LinkedIn.
  • Voor wat betreft Whatsapp onderzoeken we op dit moment de wensen en mogelijkheden.
  • Een duidelijker, persoonlijker profilering van de kring en de vertaalslag naar regionale relevantie vanuit landelijke items staan hoog op de doorlopende actielijst. We zullen daartoe onder meer blogs gaan schrijven, voor discussies doorlinken naar Haweb en de regionale interactie via dat platform stimuleren.

Heeft u meer suggesties of ideeën om onze communicatie met de leden te versterken? Laat het ons vooral weten, de kring is er voor u!

 
Portefeuillehouder kringbestuur: Edward Knol