Uitnodiging extra ALV: maandag 21 maart 2022 (online) – 19.30 - 20.30 uur

 
Uitnodiging extra ALV: maandag 21 maart 2022 (online) –  19.30 - 20.30 uur
Hierbij nodigen we jullie graag uit voor een extra (online) ALV op maandag 21 maart van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens deze ALV leggen we ons voorstel voor MOVE (Modernisering Vereniging LHV) in onze regio besluitvormend voor, conform wat is besproken tijdens de ALV van november 2021. Daarnaast maken we van deze extra ALV gebruik om Alex Borsboom (huisarts in Lelystad) voor te dragen voor benoeming tot algemeen bestuurslid. We hopen zoveel mogelijk hagro’s te treffen tijdens deze online ALV.

Modernisering vereniging: nieuwe statuten en afdelingen
Tijdens een extra LHV-ledenraad op 17 december 2021 zijn de nieuwe statuten en de afdelingsindeling van de vereniging goedgekeurd. Met deze instemming is 2022 een overgangsjaar geworden waarin de LHV afscheid neemt van de kringen en verdergaat met afdelingen met ambassadeurs, individueel stemrecht voor leden die dat willen en meer samenwerking in de regio en landelijk. Daarmee wordt de LHV een sterke, wendbare en toekomstbestendige vereniging.

2022 - opbouw afdeling en afbouw kring
Dit jaar worden de kringen afgebouwd en de afdelingen opgebouwd. Voor de kring Zwolle/Flevo/Vechtdal is besloten de grenzen van de nieuwe afdeling gelijk te houden aan de grenzen van de kring. In het eerste kwartaal maken we samen met jullie een keuze voor de juridische omvorming van de kring. De extra online ALV geeft hiervoor de mogelijkheid. Gedurende de rest van dit overgangsjaar werken we deze keuze verder uit.

Stukken en deelnamelink
Uiterlijk maandag 7 maart ontvangen jullie de stukken ter voorbereiding op de extra ALV en de link voor deelname.


Hartelijke groet,
namens bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal,

Mark Pul en Jan Willem Wennemars