Update OPEN december 2019

 
Update OPEN december 2019
De afgelopen periode heeft u meerdere berichten over het programma OPEN ontvangen. Waar staan we nu?
  • (bijna) Alle praktijken hebben de deelnameverklaring aan de regionale coalitie ondertekend en teruggestuurd, waarvoor hartelijk dank!
  • Veel praktijken hebben ook de nulmeting ingevuld, heel fijn.
  • Er zijn 2 informatiebijeenkomsten geweest. Bekijk hier de presentatie.

Volgende stap

Onze regionale coalitie is aangekomen bij stap 3. Daarin vinden plaats:

-          De deelnemersverklaringen verzamelen (afgerond)

-          De nulmeting uitzetten (afgerond)

-          Het verwerken van bovenstaande en aanleveren aan landelijk programmabureau

-          Adviesgesprek met landelijk programmabureau (7 januari 2020)

-          Bespreken advies en besluitvorming hierover

-          Aanvraag subsidie

Verplichte module voor alle huisartsen
Module 1 is de verplichte module: het implementeren van online inzage conform de Richtlijn online inzage in het H-EPD.
Vóór 1 juli 2020 moet elke huisartsenpraktijk de verplichte scholing voor deze module volgen. Dit betekent concreet:

  • Het volgen van de e-learningmodule
  • Deelnemen aan een regionale bijeenkomst.

In de flyer in de bijlage leest u meer hierover.
De regionale coalitie gaat dit voor u organiseren. Hierover hoort u in januari meer. De e-learningmodule is naar verwachting eind januari beschikbaar.

Online inzage patiënten regelen
Als deelnemer aan OPEN hebt u verschillende mogelijkheden om de online inzage aan uw patiënten aan te bieden. Als u nog geen koppeling vanuit uw HIS met een patiëntenportaal of PGO aan uw patiënten aanbiedt, moet u dit voor 1 juli 2020 realiseren om te voldoen aan de voorwaarden van het OPEN-programma.

De regionale coalitie gaat u hierbij ondersteunen en adviseren. We gaan in gesprek met HIS-leveranciers om te bespreken of we tot een voordelige gezamenlijke regionale aanschaf kunnen komen.

Vragen
Hebt u vragen, neem dan gerust contact op met Marja Roege, projectleider OPEN, via mail m.roege@medrie.nl of 06 838 01 061.

Ook op de website van OPEN vindt u veel informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.