Uw vragen over IUD’s

 
Uw vragen over IUD’s
Er is de afgelopen weken al veel aandacht geweest voor de veranderingen in de vergoeding van het plaatsen van IUD’s. Achmea vindt het belangrijk dat het plaatsen van IUD’s in de eerste lijn wordt uitgevoerd, maar hoe zit het met de vergoeding?

Waarom krijgen huisartsen die nooit IUD’s plaatsten nu een vergoeding via het inschrijftarief, en gaan huisartsen die veel IUD’s plaatsten er op achteruit? Hoeveel IUD’s zijn er in het inschrijftarief verrekend, en voor welke prijs? Uit landelijk onderzoek blijkt dat bijna alle huisartsen praktijken deze verrichting uitvoeren en er weinig variatie per praktijk is. Gemiddeld worden er jaarlijks 10 IUD’s geplaatst per huisartsenpraktijk, de verschillen zullen dus niet heel groot zijn. Via het inschrijftarief wordt ongeveer 345,80 euro vergoed. Daarnaast ontvangt de praktijk M&I verrichting: € 18,08, S3 opslag: € 3,91. De opbouw voor de eerste 10 te plaatsen IUD’s wordt dan: Inschrijftarief: € 34,58, M&I verrichting: € 18,08, S3 opslag: € 3,91, Totaal: € 56,57  Vanaf de elfde IUD zal de vergoeding: (€18,08 +  €3,91=) € 21,99

Bij ons doet 1 huisarts voor het hele dorp de IUD’s. Nu kan dat dus niet meer en de rest kan het niet meer.
Achmea vindt het belangrijk dat deze verrichting in de eerste lijn wordt uitgevoerd. Als er sprake is van horizontaal doorverwijzen en/of afspraken met het ziekenhuis over het plaatsen van IUD’s, bespreekt Achmea met de huisartsgroep een passende financiële oplossing. Te denken valt aan de situatie waarin een huisarts voor andere huisartsen in zijn regio IUD’s plaatst.

Is bij de transitie van de IUD’s rekening gehouden met het feit dat ook de verloskundigen IUD’s zullen plaatsen?
Het klopt dat ten gevolge wijzigingen, verloskundigen ook de IUD verrichting kunnen aanbieden. Hier is echter geen betaaltitel voor en dit wordt dus niet ingekocht door Achmea.