Uw vragen over Screeningsinstrument GGZ

 
Uw vragen over Screeningsinstrument GGZ
De afspraken over het gebruik van het screeningsinstrument voor de GGZ zijn veranderd. De verplichting het instrument in een bepaald percentage te gebruiken is uit het contract gehaald.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het GGZ-screenings instrument, hoe zit het met de verplichting?
Het Achmea screeningsinstrument voor POH GGZ kan gebruikt worden om verwijzing op te stellen. De verplichting het instrument in een bepaald percentage te gebruiken is uit het contract gehaald. Er is dus alleen nog een verplichting de screener in te zetten wanneer niet duidelijk is waar een patiënt exact naar doorverwezen moet worden. Inspanningsverplichting zonder een minimaal resultaat verplichting.

Klopt het dat, hoewel het gebruik van de screener niet verplicht is, de aanschaf van de GGZ-screener wèl verplicht is?
Ja, dat klopt. Achmea stelt de aanschaf van een screener verplicht. Je moet contractueel aantonen dat je een screener hebt aangeschaft. De goedkoopste, door Achmea goedgekeurde screener is op dit moment Mirro.
Een normpraktijk betaalt hier €220 per jaar voor.
De LHV verzet zich tegen deze verplichte aanschaf en heeft hier binnenkort weer een overleg met Achmea over. LHV, NHG en InEen zijn het niet eens met de verplichtstelling van een screeningsinstrument aangezien de beroepsgroep handelt op basis van professionele autonomie die gefundeerd is op wetenschappelijke richtlijnen.

De huisartsen melden dat de GGZ zorgaanbieders aangeven wel een minimaal aantal screeningsinstrumenten te moeten ontvangen?
Achmea geeft aan dat GGZ aanbieders in hun overeenkomst verplicht worden gesteld dat er bij een bepaald percentage een screener moet zijn afgenomen voor de start van de behandeling. Deze is echter niet gekoppeld aan de verwijzing van de huisarts. Als de huisarts het niet doet dan zal de GGZ zorgaanbieder dit zelf moeten doen en toevoegen bij de verwijzing van de patiënt van de huisarts. Hiermee verschuift de administratieve last naar de GGZ-aanbieder.