Vacature lid geschilleninstantie huisartsenzorg, kamer Noord

 
Vacature lid geschilleninstantie huisartsenzorg, kamer Noord
De LHV en InEen zoeken per 1 mei 2020 een lid (huisarts) voor de geschilleninstantie huisartsenzorg, kamer Noord.

De organisatie
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) behandelt klachten en geschillen in de eerstelijnszorg. Voor de huisartsenzorg biedt SKGE, naast een landelijk erkende geschilleninstantie, de mogelijkheid tot aansluiting bij een klachtenfunctionaris. Op 31 december 2017 waren 9.900 huisartsen en 193 aan de huisartsenzorg gerelateerde instellingen bij SKGE aangesloten. De geschilleninstantie huisartsenzorg heeft drie kamers: in het zuiden, westen en noordoosten van Nederland. SKGE faciliteert ook voor de openbare apotheken een landelijk erkende geschilleninstantie. De geschilleninstanties doen juridisch bindende uitspraken en hebben de mogelijkheid tot toekenning van een schadevergoeding van maximaal € 25.000.

Geschilleninstantie huisartsenzorg
Elke kamer van de geschilleninstantie huisartsenzorg bestaat in voltallige samenstelling uit vijf leden. Twee leden worden voorgedragen door Patiëntenfederatie Nederland, en twee door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen. Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter. De voorzitter en leden worden benoemd door het bestuur van SKGE.

De geschilleninstantie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die in dienst is van SKGE. De ambtelijk secretaris zorgt voor het verzamelen en verspreiden van alle relevante stukken, en voor het opstellen van (concept-)uitspraken naar aanleiding van de beoordelingen en beslissingen tijdens vergaderingen.

Kandidatenprofiel

  • Werkzaam als huisarts, minimaal tien jaar ervaring in de huisartsgeneeskunde
  • In het bezit van een BIG-registratie
  • Een open en kritische houding
  • Goed kunnen argumenteren
  • Een sterk analytisch vermogen
  • In samenspraak met de andere leden en de voorzitter kunnen geven van een weloverwogen oordeel op het handelen van een collega-huisarts
  • Aantoonbare affiniteit met kwaliteit van zorg

Wat zijn de werkzaamheden?
Vanuit huisartsenperspectief neemt u deel aan het onderzoek naar de gegrondheid van een klacht. Dit houdt in: voorbereiden van lopende geschillen voor een vergadering, overleggen tijdens een vergadering en zo nodig bijwonen van hoorzittingen. De vergaderingen vinden volgens een vast vergaderrooster in principe iedere vier weken plaats in Zwolle, op vrijdagochtend vanaf 10.00 uur. De vergaderduur bedraagt gemiddeld 2 à 2,5 uur. Eventuele hoorzittingen vinden plaats op nader te bepalen dagen, tijdstippen en locaties. Uitgangspunt daarbij is dat een locatie zo dicht mogelijk bij de klager en aangeklaagde wordt gezocht (in de regio Noord). 

Zittingstermijn en vacatievergoeding
De zittingstermijn voor deze functie is vier jaar. Herbenoeming van de termijn is tweemaal mogelijk.

De vacatievergoeding bedraagt per vergadering € 400 (inclusief voorbereiding).
De vacatievergoeding voor hoorzittingen bedraagt per uur € 100 (inclusief voorbereiding).   
Reiskosten en reistijd worden integraal vergoed (€ 0,45 p/km).

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris, mevrouw mr. S. van Dijk, via s.vandijk@skge.nl of 088-0229121.

Sollicitaties (inclusief cv) kunt u vóór 1 april a.s. sturen naar mevrouw S. Kooy: s.kooij@lhv.nl.