Vaccinaties huisartsen: plots was het zover

 
Vaccinaties huisartsen: plots was het zover
Na eerdere berichten over het wel en vervolgens toch weer niet met voorrang vaccineren van huisartsen, kwam maandagavond 18 januari het verlossende bericht dat ook huisartsen alsnog op zeer korte termijn met voorrang zouden worden gevaccineerd. Dit na een stevige lobby vanuit de LHV. Aan de LHV en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) het verzoek dit samen op te pakken en zo snel mogelijk te organiseren.

Al op zaterdag 23 en zondag 24 januari konden de huisartsen in de regio Zwolle/Flevo/Vechtdal het eerste Moderna-vaccin toegediend krijgen. Voor het zover was, moest er echter heel wat werk worden verzet.

Snel organiseren
In drie dagen tijd is alles met hulp van Isala, Medrie, de LHV en het ROAZ voorbereid. Een topprestatie van iedereen.

Om de zeshonderd huisartsen uit de omgeving te kunnen vaccineren, moest er bij Isala het nodige in gang worden gezet. Al snel was duidelijk dat we de prikstraten en het afsprakensysteem van Isala konden gebruiken. Dit systeem had Isala zelf net gebruikt voor het ter vaccinatie uitnodigen van eigen acutezorgmedewerkers. De huisartsen kregen via het systeem een e-mail met daarin de uitnodiging om zich voor de vaccinatie digitaal in te schrijven. Dit ging vlot en op een prettige manier.

De grootste uitdaging was het samenstellen van een goede lijst van uit te nodigen mensen. Niet alleen huisartsen, maar ook aiossen (eerste- en derdejaars), VS, PA en chauffeurs in dienst van de huisartsenpost behoorden tot deze groep. Er is geen centraal punt waar makkelijk een lijst beschikbaar is van deze groep mensen. Daarnaast zijn er ook verschillende regionale indelingen. Uiteindelijk hebben we voor onze regio, mede gezien de tijdsdruk, besloten de lijsten van de huisartsenposten van Medrie aan te houden. Op donderdagavond rond 23.00 uur waren alle lijsten zover gereed dat de uitnodigingen door Isala verzonden konden worden.

De dag erna rond 15.00 uur zijn uiteindelijk alle uitnodigingen verzonden en hebben 571 mensen zich voor de vaccinatie ingeschreven. De vaccinaties zijn gezet door huisartsen uit de eigen regio, die daarvoor in korte tijd bereid waren gevonden.

Conclusie eerste vaccinatieronde
Door de goede voorbereiding en de goede en prettige samenwerking tussen Isala, Medrie en de LHV – “met respect voor elkaars werkwijze kwam het goed” – kijken we terug op een uitstekend verlopen eerste vaccinatieronde, een resultaat waar we samen trots op mogen zijn. De huisartsen waren dankbaar, het was bijna een feestelijke happening. Het kwartiertje wachttijd na afloop van de vaccinatie werd als zeer waardevol gezien; men was blij collega’s te zien en te spreken, de contacten bleken in de afgelopen tien maanden erg te zijn gemist.

Voorbereiding tweede vaccinatieronde
Na afronding van de eerste ronde zijn we gestart met de voorbereidingen voor de tweede vaccinatieronde, die plaatsvindt op zaterdag 20 en zondag 21 februari in Isala Zwolle. Isala heeft de uitnodigingen inmiddels verzonden naar alle mensen die in het weekend van 23 en 24 januari ook in Zwolle zijn gevaccineerd.

 “Met respect voor elkaars werkwijze kwam het goed”

Neneh Blömer, beleidsmedewerker LHV Regiobureau Noord-Nederland