Variabilisering 2014: wat te doen

 
Voor de variabiliseringsgelden 2014 worden huisartsen getoetst op het onderbrengen van consulten onder een episode met een betekenisvolle diagnose en het toekennen van probleemstatus aan de relevante episode. Maar wat betekent dit concreet voor u?

1. Het onderbrengen van consulten onder een betekenisvolle episode

 Ten eerste moeten gedeclareerde consulten (lang en kort) in de periode van 1 maart tot en met 31 mei gekoppeld zijn aan een episode die is voorzien van een betekenisvolle ICPC-code. Als het - nog te bepalen - percentage van de consulten aan deze voorwaarde voldoet, hebt u aan de eerste indicator voldaan. De volgende ICPC-codes worden als betekenisvol beschouwd:

 

  • Episodes met ICPC-codes in de ranges 01-29 (klachten) en 70-99 (diagnoses), inclusief subcodes.
  • Met uitzondering van A97 en A99 op hoofdcodeniveau, omdat deze soms als algemene verzamelcode worden gebruikt voor alle contacten. Episodes met subcodes A97.01, A97.02, A99.01 en A99.02 tellen wel mee als betekenisvolle episodes.
  • Binnen de range 30-69 zijn er een aantal veel gebruikte ICPC-codes (verrichtingen in de huisartsenpraktijk). De episodes met ICPC-code die ook meetellen als betekenisvol, zijn: A44 (inenting), R44 (influenzavaccinatie), X37 en X49 (cervixuitstrijkje bevolkingsonderzoek) en K49 (Cardiovasculair risicomanagement), A49 (Ouderenzorg of Medicatiebeoordeling) L49 (Fractuurpreventie).

2. Attentiewaarde/probleemstatus

Ten tweede moeten alle probleemstatuswaardige episodes, daadwerkelijk een probleemstatus krijgen. Sommige gezondheidsproblemen zijn zo belangrijk dat ze de status van een episode ‘met attentiewaarde’ behoeven. De ADEPD-richtlijn kent een lijst met ICPC-codes die in aanmerking komen voor een episode met attentiewaarde, het gaat om categorie 2 uit tabel 50 uit de ADPED-richtlijn. Deze lijst is in alle HISsen ingevoerd.

Percentage

De percentages die bij beide indicatoren gehaald moeten worden, worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd. Het NIVEL is gevraagd te adviseren over een realistisch percentage.

Meetperiode

Met verzekeraars is afgesproken dat er bij de eindmeting wordt gemeten over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2014. Alle consulten, met uitzondering van de telefonische consulten, in die periode tellen dus mee. Consulten van voor 1 maart 2014 worden niet meegenomen in de meting van het ICPC-percentage. U hoeft dus niet 'met terugwerkende kracht' te coderen.

Meer informatie

In het dossier Variabilisering vindt u een lijst met de belangrijkste vragen en antwoorden over variabilisering 2014. Deze worden geüpdatet wanneer nieuwe informatie beschikbaar is, zoals de instructie per HIS-leverancier en het definitieve percentage.