Verbeterplannen eerstelijnsverblijf (ELV)

 
Verbeterplannen eerstelijnsverblijf (ELV)
Enige tijd geleden zijn we in de regio gestart met een centraal telefoonnummer om het vinden van het juiste ELV-bed makkelijker te maken. Wat is de stand van zaken op dit moment?

De afspraak is dat de huisarts met behulp van het toetsingsinstrument de afweging maakt voor het juiste soort bed: voor laag-complexe, hoog-complexe of palliatieve zorg. Vervolgens belt de huisarts het centrale nummer en kan er worden gezocht naar het benodigde ELV-bed.

Regionaal coördinatiepunt
Na uitvoerig overleg met de zorgaanbieders, waarbij de tekortkomingen van de huidige werkwijze zijn besproken, streven we er nu naar om in oktober 2019 te starten met een regionaal coördinatiepunt ELV. Via wederom een centraal telefoonnummer kunt u dan contact opnemen met een deskundig transferverpleegkundige of een specialist ouderengeneeskunde (SOG), die u helpt met het vinden van de juiste zorg. Hij of zijn neemt vervolgens contact op met de instelling waar plaats is en belt u terug als het verblijf geregeld is.

Hoog-complexe zorg
Belangrijk te vermelden is dat hoog-complexe zorg niet valt onder reguliere huisartsenzorg; deze zorg wordt voor de duur van het eerstelijnsverblijf dan ook overgedragen aan een SOG. Hiermee wordt voorkomen dat de huisartsenpost (HAP) tijdens de ANW-uren hoog-complexe zorg moet verlenen. De afspraak is dat instellingen die hoog-complexe zorg aanbieden ervoor zorgen dat ze 24/7 SOG-zorg kunnen bieden.

Zodra bekend is wanneer de nieuwe werkwijze van start gaat, brengen we u daar uiteraard van op de hoogte.

Portefeuillehouder: Jaap-Ronald Blom