Verbinding huisarts - jeugdzorg

 
Verbinding huisarts - jeugdzorg
Sinds de transitie in 2015 is er een zoektocht gaande naar de juiste verbinding tussen domeinen. Het bestuur van de kring zet zich dit jaar specifiek in voor een goede verbinding tussen huisarts en jeugdzorg. De term POH-GGZ Jeugd komt hierbij vaak naar voren. Maar is een POH-GGZ Jeugd de enige oplossing? En wanneer en hoe kan die het beste worden ingezet?

Het bestuur werkt met het LHV-bureau samen om eerst alle vormen van zorg te inventariseren. Daarbij sluiten we aan bij werk dat andere kringen verzetten. In Friesland, bijvoorbeeld, werkt men aan drie modellen. In Urk en Raalte is een POH-GGZ Jeugd ingezet. Dat gebeurt ook in Meppel. Naast enthousiasme rijzen hier nu vragen, omdat er over financieringsgrenzen heen wordt gewerkt.
Bij het bureau in Utrecht zijn inmiddels juridische vragen in behandeling die te maken hebben met inzagerecht in dossiers en de relatie met het medisch beroepsgeheim.

Binnenkort vindt er binnen de regio een bespreking plaats met twee gemeenten. Daarin wordt een nieuwe optie naar voren gebracht: inzet van de jeugdarts, die nog opvallend afwezig lijkt. Een jeugdarts heeft vaak een bredere blik op kinderen en hun achtergrond. 

De uitkomst van de inventarisatie zal niet resulteren in een advies hoe te werk te gaan. Wel hopen we meerdere opties met voor-en nadelen te kunnen presenteren. De huisarts kan dan in zijn eigen regio binnen de eigen context en in overleg met de partners in de regio kiezen voor een model dat het beste past. Naar verwachting zullen de uitkomsten dit najaar gepresenteerd kunnen worden.

(Auteur: Astrid Jansen Holleboom)