Vergoeding uurgesprek Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal

 
Vergoeding uurgesprek Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal
Het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal heeft voor dit jaar een budget beschikbaar gesteld voor vergoeding van een gesprek van een uur tussen een huisarts en een patiënt wonend op een erkende achterstandspostcode. Alle huisartsenpraktijken die onder het fonds vallen, kunnen een vergoeding aanvragen zolang het budget toereikend is.

Wat houdt het uurgesprek in?
Doel van het uurgesprek is met de patiënt alle medische en psychosociale factoren die een rol spelen bij zijn of haar probleem te identificeren, te bespreken en bij te sturen. Op deze manier wordt als het ware het probleem achter het probleem achterhaald. Door de extra aandacht en ondersteuning die u als huisarts aan deze patiënten biedt, kunnen consulten in de periode erna korter duren en/of minder vaak plaatsvinden.

Hoe kunt u een vergoeding aanvragen?
Voorafgaand aan het eerste gesprek vraagt u per
e-mail eenmalig toestemming voor declaratie aan de ASF-commissie, waarbij u ook uw naam en rekeningnummer doorgeeft. Het fonds vergoedt per gesprek een bedrag van €75 (1 uur + 15 minuten voorbereidingstijd). De declaratie van het uurgesprek kunt u online indienen via de website van de kring. Er zijn een aantal spelregels opgesteld, waaraan u moet voldoen. Deze spelregels leest u hier.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal, per e-mail via
huisartsenkringzfv@lhv.nl of telefonisch via (038) 46 01 251.

Portefeuillehouder: Mark Pul